Autobrief II: bijtelling naar 22%, volledig elektrische auto 4%

Voor alle auto’s gaat de bijtelling naar 22%, behalve voor volledig elektrische auto’s (blijft 4%). Dit staat in de Autobrief II van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen. Het voorstel wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden.

De nieuwe Autobrief schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot en in te zetten op een streng Europees bronbeleid. Het kabinet richt de fiscale prikkels op segmenten waar het effect groot is. Emissieloos rijden wordt gestimuleerd door de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% te houden. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling naar 22%.
 
De aanschafbelasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020. De motorrijtuigenbelasting daalt voor iedereen. Alleen eigenaren van oude diesels die zonder fabrieksroetfilter zijn geleverd en tot honderd keer meer vervuilen dan nieuwe modellen, gaan vanaf 2019 meer betalen.
 
Met de Autobrief II wordt zuinig rijden gericht en efficiënt gestimuleerd. De aandacht voor luchtkwaliteit wordt substantieel versterkt. En voor particulieren wordt zowel de aanschaf als het autobezit goedkoper.

Gerelateerde artikelen