ASML ruilt Deloitte in voor KPMG als extern accountant

De aandeelhouders van chipmachinemaker ASML zijn in de algemene vergadering van 22 april akkoord gegaan met de aanstelling van KPMG als nieuwe externe accountant met ingang van boekjaar 2016. De huidige accountant Deloitte zal de controle van de jaarrekening van 2015 nog voor haar rekening nemen.

Volgens ASML moet de reden om van controlerend accountant te switchen gezocht worden in de nieuwe wetgeving inzake de roulatie van accountantskantoren. In juni 2014 is het proces van tendering en selectie afgerond. De raad van toezicht en de Audit Committee van ASML kozen KPMG als nieuwe accountant en de aandeelhouders gaven daar woensdag hun fiat aan.

Gerelateerde artikelen