‘Pensioenuitkering beschikbare premieregeling verder gedaald’

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het eerste kwartaal van 2015 met 8% gedaald. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan een pensioen tegemoet zien van 532 euro per maand; 47 euro minder dan vorig kwartaal. Op de peildatum van 1 januari 2014 was de verwachte uitkering nog 800 euro. De daling in het eerste kwartaal van 2015 is met name het gevolg van een lagere marktrente.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. Met de Pensioenvergelijker peilt Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen, ook wel Defined Contribution- of DC-regeling genoemd. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente. Aon berekent dit op basis van meer dan 1.000 scenario’s.

De index staat per eind maart 2015 op 66, 34 punten lager dan op de peildatum van 1 januari 2014. De Pensioenvergelijker laat daarnaast zien dat de uitkering voor een 25-jarige met 4% daalde ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor een 55-jarige daalde de index het hardst: 9%.

De daling van de index is grotendeels het gevolg van een daling van de marktrente in het eerste kwartaal van 2015. Deze rentedaling werd mede veroorzaakt doordat de Europese Centrale Bank staatsobligaties opkocht. Bij een lagere marktrente is het duurder om een pensioen aan te kopen. De 30-jaarsrente stond eind maart 2015 op 0,8%.

Het effect van de rentedaling op het aan te kopen pensioen is bij oudere werknemers het grootst. ‘Dat komt doordat jongere deelnemers minder in vastrentende waarden beleggen en meer in beleggingen met een hoger risico,’ aldus Marsha van Beusekom, Investment Consultant bij Aon Hewitt. ‘De risicovollere beleggingen, zoals aandelen, hebben in het eerste kwartaal een zeer goed rendement behaald. Hierdoor is daling van de pensioenuitkering bij oudere deelnemers hoger dan jongere deelnemers.’

Gerelateerde artikelen