Annemarie Jorritsma in raad van commissarissen PwC

Annemarie Jorritsma is toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC. Daarmee is de raad van commissarissen compleet. Deze bestaat uit zeven externe leden. De andere leden zijn Jan Maarten de Jong (voorzitter), Nout Wellink (vicevoorzitter), Naomi Ellemers, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Yvonne van Rooy.

Annemarie Jorritsma (1950)  is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 1 september voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Deze maand neemt zij afscheid als burgemeester van Almere, een functie die zij sinds 2003 bekleedde. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG. Daarvoor was zij onder andere lid van de Tweede Kamer, minister van Verkeer en Waterstaat, minister van Economische Zaken en vice-premier.

PwC heeft op 1 mei 2015 haar organisatiestructuur aangepast door het instellen van een raad van commissarissen met externe leden op het niveau van de Nederlandse netwerkorganisatie. De raad kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een selectie- en benoemingscommissie en de Commissie Publiek Belang.

Gerelateerde artikelen