Als het pensioenfonds voor de accountancy stopt, wat dan?

Het Pensioenfonds voor de Accountancy (PFA) wil stoppen. Het bestuur heeft daar een voorgenomen besluit over genomen. Dit wordt nog voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan, de RvT en DNB, maar je mag ervan uitgaan dat dit besluit definitief wordt. Vanaf 1 juli 2017 vindt geen opbouw meer plaats bij PFA en een deel van de pensioenrechten wordt verlaagd.

Ben je nu aangesloten bij PFA, dan moet je snel met jouw pensioenregeling aan de slag. Het fonds stuurt jouw aangesloten medewerkers binnenkort een brief over deze situatie. Dit klinkt allemaal niet geweldig en dat is het ook niet. Maar er is een manier om hier een kans van te maken. 

Verlaging opgebouwde pensioenrechten

Het pensioenfonds verlaagt de opgebouwde pensioenrechten over 2015 met 25,71 procent en die over 2016 met 13,33 procent. Deze harde ingrepen zijn nog lang niet het einde. Voor 2017 wil het Pensioenfonds de premie met 17,5 procent verhogen naar 19 procent. Tegelijk wil ze de opbouw verder verlagen naar 1,15 procent. Tot nu toe was de ambitie altijd een opbouwpercentage van 1,75 procent. Dit treft je medewerkers hard!

Het treft jou ook. Jouw arbeidsvoorwaardenpakket verslechtert sterk tegen hogere kosten. Daar kun je nauwelijks iets tegenover zetten. Er zijn prettiger onderwerpen om met je medewerkers over te praten, toch? 

Laten we dat dan ook doen. Want bij nader inzien kun je wel degelijk iets tegenover de situatie bij het pensioenfonds zetten. Misschien wel iets aanmerkelijk beters en administratief efficiënters dan de door het fonds geopperde mogelijkheid van overstappen naar Pensioenfonds Stap. 

Van kostenpost, naar strategisch beleidsinstrument

Koos je ooit bewust voor jouw huidige pensioenregeling omdat deze optimaal de bedrijfsdoelen ondersteunde en ben je nog steeds blij met jouw pensioenregeling? Zo ja, dan ben je snel klaar. Je hoeft dan alleen de bestaande regeling onder te brengen bij een andere uitvoerder en de premiestijging te betalen. 

In het andere geval heb je nu een kans om de pensioenregeling om te bouwen van een kostenpost, naar een strategisch beleidsinstrument. De kans dat er een pensioenoplossing is die beter bij jouw bedrijf, budget en medewerkers past dan die je nu hebt, is groot. 

Ga met je medewerkers in gesprek over hoe de pensioenregeling er idealiter uitziet. Dit natuurlijk binnen het budget en de randvoorwaarden die jij stelt. Denk met elkaar na over wat reëel is om te betalen en hoe de lasten worden verdeeld. Wat de pensioenambitie, risico’s, solidariteit en verwachtingen zijn. Hoe je een pensioenregeling krijgt die naadloos aansluit bij de wensen van het kantoor en die van de medewerkers. Dan is het geen gesprek meer over tegenvallers, maar een kans om samen met hen iets moois te ontwikkelen dat positief bijdraagt aan jouw onderneming. 

Alternatief pensioen

Uiterlijk in juni 2017 moet je de medewerkers een alternatief pensioen aanbieden. Dit duldt geen uitstel, want niet alleen de pensioenopbouw stopt die datum, ook de verzekering van het nabestaandenpensioen eindigt dan.

De eerste maanden van het jaar zijn druk voor jouw kantoor. Daarom kun je er beter voor zorgen dat in januari, vóór de grote drukte begint, je de nieuwe pensioenregeling ontworpen hebt. Als de grote drukte dan echt begint, blijft alleen het onderbrengen bij een uitvoerder nog over. Dat vraagt gelukkig niet zo veel tijd en aandacht meer. Je kunt dat zelfs uitbesteden.  

Specialistische pensioenkennis

Als accountant of adviseur heb je bovengemiddeld veel kennis van en ervaring met pensioen. Toch kan het om meerdere redenen verstandig zijn om een specialist in te schakelen. Die weet welke nieuwe mogelijkheden en risico’s er bij de oude en nieuwe uitvoerders bestaan en kijkt met zijn actuariële blik door de mooie offertes van aanbieders heen. Een specialist kan de bedrijfssituatie, doelen, wensen en belangen vertalen naar pensioenopties, die niet-specialisten misschien niet eens kennen. Het bespaart je tijd, energie en managementaandacht. Toch zit daar niet eens de belangrijkste waarde van een extern specialist. 

Een onafhankelijke externe pensioenspecialist kan het hele advies- en onderhandelingsproces voor alle partijen goed laten verlopen. Zijn onafhankelijke positie en brede praktijkervaring stellen hem daartoe in staat. Dat levert tijdwinst op, zorgt voor prettige samenwerking en uiteindelijk een positief gevoel van de medewerkers bij hun pensioenregeling. De PFA adviseert zelfs om een adviseur in te schakelen.

[Door: Jeroen Tuijp, Managing consultant Edmond Halley]