Albert Röell wordt bestuursvoorzitter KPMG

Albert Röell, topman van effectendienstverlener Kas Bank, wordt per 1 november de nieuwe bestuursvoorzitter van KPMG. Hij volgt daar Jan Hommen op, die sinds 2014 aan het roer stond van de accountants- en adviesbureau.

De benoeming van Roëll (1959) is reeds ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Albert Röell is sinds 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur van Kas Bank. Daarvoor was hij directeur bij CenE Bankiers in Utrecht. Hij vervulde tussen 1991 en 2002 verschillende managementfuncties bij ING Groep. Voor die tijd was hij consultant bij McKinsey & Company.

In de periode tussen het vertrek van Jan Hommen per 1 oktober en het effectief in dienst treden van Albert Röell op 1 november zal Andrew Cranston, Chief Operating Officer, waarnemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Bestuur

Met de benoeming van Albert Röell kondigt KPMG tegelijkertijd de geplande wisseling aan van twee leden van de Raad van Bestuur, die in totaal uit zeven personen bestaat. Deze wisselingen vinden plaats per 1 oktober 2015.
 
Egbert Eeftink (1962) wordt Head of Audit. Hij volgt Marc Hogeboom op die als lead partner voor ING zijn bestuurstaken neerlegt.
 
Rob Kreukniet (1962) is benoemd tot Chief Operating Officer. Hij volgt Andrew Cranston op.

Nadat de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in dienst is getreden zal Andrew Cranston tot 1 februari 2016 adviseur van de Raad van Bestuur zijn. Per die datum keert hij terug naar KPMG International.

Egbert Eeftink en Rob Kreukniet, beiden registeraccountant, hebben in hun langjarige carrière bij KPMG leidende rollen vervuld in internationale klantrelaties en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Hun nieuwe functie in de Raad van Bestuur zullen zij combineren met een beperkt aantal klantgerelateerde werkzaamheden. Beiden waren niet eerder lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

Gerelateerde artikelen