Alarm over overname accountantskantoren door investeerders

Vrees voor druk op de accountants en aantasting van kwaliteit.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bezorgd over investeerders die steeds vaker accountantskantoren overnemen. Het kan de kwaliteit van de controles die accountants verzorgen in de weg staan, vreest de AFM. Ook is de waakhond bang dat de onafhankelijkheid van accountants in het geding komt.

De AFM zegt de overnamegolf scherp in de gaten te houden. “Wij verwachten van accountantsorganisaties die een dergelijke samenwerking overwegen, dat zij goed nadenken over de risico’s hiervan op korte en lange termijn.”

Groeiambities van accountantsorganisaties

De AFM erkent dat het kapitaal en de expertise van private-equity-investeerders een impuls kunnen geven aan de groeiambities van accountantsorganisaties. Mogelijk doen zich daardoor ook indirect kwaliteitsverbeteringen voor. Ook zien accountantsorganisaties het soms als een mogelijke oplossing voor het opvolgingsprobleem binnen het partnermodel. 

Toch wegen de risico’s van private equity-investeringen zwaarder, schrijft de AFM. Niet de afwegingen op de markt maar de kwaliteit van de wettelijke controle moet centraal staan, aldus de toezichthouder.

“Met private equity-investeringen worden nieuwe commerciële prikkels geïntroduceerd in de sector, die kunnen leiden tot de druk om snel te groeien en winstgevender te worden. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en het nemen van risico’s die de duurzame borging van kwaliteit hieraan ondergeschikt maken.”

Mogelijke belangenverstrengeling

Daarnaast kan de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie en/of de externe accountant in het geding komen als gevolg van mogelijke belangenverstrengeling via de private-equitymaatschappij, zo vervolgt de AFM.

Verder maakt de AFM zich zorgen over het weinig duurzame karakter van private equity-investeringen. “Private equity partijen hebben vaak een exitstrategie met een horizon van vijf tot zeven jaar. Dit kan leiden tot verhoogde commerciële druk rondom de exit en tot onzekerheid, omdat onduidelijk is wie dan de nieuwe eigenaar zal worden en wat die met de accountantsorganisatie van plan is.”

“Wij verwachten van accountantsorganisaties die een private-equitydeelneming willen dat zij dergelijke risico’s goed afwegen. Het uitgangspunt voor ons is dat de eigendomsverhoudingen en de financieringsstructuur van de accountantsorganisatie niet mogen leiden tot een eenzijdige focus op rendement en/of groei. Het is in het publiek belang dat de kwaliteit van de wettelijke controle centraal blijft staan."

Lees ook: Ewout Brouwers (PIA Group NL): 'Consolidatie- en innovatiegolf in accountancy is begonnen'
 

Gerelateerde artikelen