Agrosector komt volgend jaar tot stilstand

Krimp van de veeteelt, akker- en glastuinbouw groeien door.

De productie in de agrarische sector zal volgend jaar niet meer groeien. Dat voorspellen economen van ING. Dat komt vooral doordat de productie in de veeteelt zal krimpen, terwijl de akkerbouw en glastuinbouw nog wel door blijven groeien in 2022.

Naar verwachting zal het Nederlandse stikstofbeleid aangescherpt worden om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Landbouweconomen van ING gaan er daarom vanuit dat de veestapel stap voor stap kleiner wordt en de productie in de veehouderij met 2 procent daalt.

Het aantal varkenshouderijen daalde tussen april 2019 en maart 2021 met 16 procent. Het totale aantal varkens nam in diezelfde periode met 6 procent af. Ook de melkveestapel zal volgens ING krimpen door strengere stikstofregels. Meer boeren zullen bovendien voor opkoopregelingen kiezen, omdat het moeilijker is om een opvolger te vinden. Daarnaast bereiken veel melkveehouders de grenzen van wat nog mogelijk is met schaalvergroting.

Bij de akkerbouw en glastuinbouw voor voeding is het beeld gunstiger. Dit jaar gaat het ondanks lockdowns en de brexit goed, mede dankzij de populariteit van gezonde snacks. Volgend jaar zou de productie met 1,5 procent kunnen stijgen.

In coronajaar 2020 bleef de productie in de Nederlandse landbouw stabiel groeien met 1,2 procent. Toch kwam de pandemie ook voor boeren hard aan, omdat veel prijzen voor voedsel hard daalden. Doordat de horeca gesloten bleef, daalde bijvoorbeeld de vraag naar zuivelproducten, vlees en fritesaardappelen. De totale waarde van alles wat boeren produceerden ging volgens ING daardoor met 4 procent omlaag.

(ANP)

Gerelateerde artikelen