Agrarische ondernemers vullen Gecombineerde opgave minder vaak zelf in

Steeds meer wordt beroep gedaan op adviseurs.
De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Zij leveren hiermee gegevens aan voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving, het Diergezondheidsfonds en de emissieaangifte voor de glastuinbouw. Ook vragen ondernemers hiermee uitbetaling van betalingsrechten  aan en een aantal subsidies.
 
Betalingsrechten is een nieuw stelsel van GLB-steun voor de agrariër. Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat de ondernemer op 15 mei 2015 in gebruik heeft. Dit stelsel is in de plaats gekomen van het vroegere systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen.
 
Tijdens de indienperiode (tussen 1 april en 15 mei) van de Gecombineerde opgave vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ondernemers wekelijks naar hun ervaring bij het invullen van Mijn percelen en de Gecombineerde opgave.
Het percentage ondernemers dat de Gecombineerde opgave zelf invult neemt steeds verder af: van 66% in de 1e week, naar 57% in de 2e week, 50% in de 3e week en 49% in de 4e week. Opvallend is dat het percentage dat de hulp inroept van een adviseur, ook weer verder is toegenomen. Ondernemers blijven het lastig vinden om de informatie over de Gecombineerde opgave te vinden en ook om de opgave zelf te vinden. 
 
De ondernemers die in de eerste 24 dagen van de indienperiode hun opgave hebben gedaan en aan een klanttevredenheidsonderzoek van RVO.nl hebben meegewerkt, waren redelijk tevreden. Op alle onderdelen van het klanttevredenheidsonderzoek samen, wordt gemiddeld een 6,9 gescoord. De ondernemers die vragen hadden en belden met RVO.nl, waren over het algemeen tevreden over de snelheid waarmee ze werden geholpen en over de duidelijkheid en bruikbaarheid van het antwoord dat ze kregen.
 
Gerelateerde artikelen