Afschaffing vrijstelling cliëntonderzoek (Wwft) raakt vooral mkb

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft er begrip voor dat Nederland Europese regels in zijn wetgeving moet opnemen. Maar er zijn wel aandachtspunten.

RB-voorzitter Wil Vennix: “De Wwft is uiteraard belangrijk om het financiële stelsel te waarborgen. Natuurlijk wil het RB bijdragen aan het waarborgen daarvan en helpen wij graag om mogelijke betrokkenheid van belastingadviseurs bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Maar het afschaffen van de vrijstelling cliëntonderzoek helpt daar nauwelijks bij. Sterker nog, met name de belastingadviseurs in het mkb krijgen te maken met extra administratieve lasten.”

Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen van het RB: “In de praktijk moeten belastingadviseurs, maar ook notarissen en andere beroepsbeoefenaren, hun cliënten identificeren. Voor bepaalde typen cliënten is er een vrijstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om cliënten waarvoor een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan. Hierin staat dan nauwelijks meer dan alleen looninkomsten, dus het risico op witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is minimaal. De plannen zetten echter een streep door die vrijstelling. Het RB ziet hier geen noodzaak toe. Gelukkig is de voorgestelde regeling nog slechts een consultatie en moet het wetsvoorstel nog volgen. We hopen dan ook dat straks goed wordt gekeken naar deze onevenredig zware gevolgen voor de praktijk. We hopen dan ook dat de betrokken ministeries dit punt heroverwegen. Dat zou de praktijk in ieder geval ten goede komen.”

Lees ook: ‘Witwaswet’ Wwft hoeft MKB niet meer onaangenaam te verrassen

Gerelateerde artikelen