Afschaffing extra verhoging heffingsvrij vermogen ouderen

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt vanaf 2016, omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Het vervallen van de extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag) heeft gevolgen voor de belasting die ze betalen. Het kan ook gevolgen hebben voor hun zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Ook andere toeslagen, tegemoetkomingen of eigen bijdragen waarbij het inkomen of vermogen een rol speelt, veranderen of verdwijnen.

Zie ook:
• Extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

Gerelateerde artikelen