AFM wijst accountantsorganisaties op corruptierisico’s

De AFM vraagt de accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, om aandacht voor het risico betrokken te raken bij corruptiepraktijken bij de uitoefening van (controle)werkzaamheden. Reden is dat er zich een aantal corruptieaffaires heeft voorgedaan waar Nederlandse ondernemingen bij betrokken zijn.

In een persoonlijke brief met bijlage wordt een nadere toelichting over de beheersing van corruptierisico’s gegeven aan de circa 360 Nederlandse accountantsorganisaties met een vergunning van de AFM. “Bij het uitoefenen van een controle of werkzaamheden, kunnen accountantsorganisaties namelijk te maken krijgen met geldstromen of transacties die duiden op fraude en corruptie. Het is belangrijk dat deze signalen tijdig worden herkend en dat daaraan de juiste opvolging wordt gegeven,” zo stelt de toezichthouder.

Beheersing corruptierisico’s

Met deze brief vraagt de AFM alle accountantsorganisaties de inzet en alertheid te continueren op het verbeteren van maatregelen die zijn gericht op de beheersing van corruptierisico’s. De brief volgt op een rondetafelbijeenkomst onder leiding van de AFM met de vier grootste accountantsorganisaties en de NBA over de rol van accountantsorganisaties bij de beheersing van corruptierisico’s, waarover de AFM december vorig jaar heeft bericht.

Wettelijke verplichting

De primaire verantwoordelijkheid om corruptie te voorkomen ligt bij de klanten van accountantsorganisaties. De controlerend accountant dient signalen die duiden op corruptie te onderkennen en daaraan een juiste opvolging te geven. Het is een wettelijke verplichting op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) dat er sprake moet zijn van een integere en beheerste bedrijfsvoering. Dit betekent onder meer dat de accountant verplicht is risico’s in kaart te brengen en op basis daarvan gepaste procedures en maatregelen moet treffen om betrokkenheid bij corruptie bij en/of door controleklanten te voorkomen.

Aandachtspunten

Het is verder essentieel dat de gehele keten er van overtuigd is en uitdraagt dat corruptiepraktijken volstrekt onacceptabel zijn. De brief bevat een aantal aandachtspunten die kunnen worden gebruikt om de risico’s op dit vlak beter te beheersen.

• Brief AFM over corruptierisico’s

Gerelateerde artikelen