‘AFM moet onderzoeksbevindingen bij accountantsorganisaties kunnen delen met controlecliënt’

De AFM moet de mogelijkheid krijgen om onderzoeksbevindingen bij accountantsorganisaties te delen met de controlecliënt. Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen. De minister laat weten dat een wetsvoorstel hiertoe in voorbereiding is.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries had vragen gesteld aan Dijsselbloem naar aanleiding van het bericht ‘AFM wil vaker namen kunnen noemen’ in Het FD. De minister zegt het wenselijk te vinden dat er waar mogelijk transparantie en openheid is over het toezicht dat op de financiële sector wordt uitgeoefend.
 

Meer specifiek over AFM-onderzoek bij accountantskantoren zegt Dijsselbloem: ‘Sinds 1 januari 2014 kan de AFM (…) de voornaamste bevindingen en conclusies van toezichtonderzoeken bij accountantsorganisaties openbaar maken, met dien verstande dat die bevindingen en conclusies niet herleidbaar mogen zijn tot anderen dan de betrokken accountantsorganisaties. Het doel van de openbaarmaking van kantoorspecifieke bevindingen en conclusies is de transparantie over de kwaliteit van individuele accountantsorganisaties te bevorderen. De AFM heeft op 25 september 2014 een rapport gepubliceerd met daarin de uitkomsten van haar onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties. Dit rapport bevat kantoorspecifieke bevindingen zodat zichtbaar is voor gebruikers van financiële verantwoordingen hoe de betreffende accountantsorganisaties zich tot elkaar verhouden waar het gaat om de mate waarin zij voldoen aan de toepasselijke normen. Daarnaast heb ik in mijn brief van 25 september aan de Tweede Kamer aangegeven voornemens te zijn aan de AFM de bevoegdheid toe te kennen om haar bevindingen te delen met de (raad van commissarissen van de) controlecliënt. Het is van belang dat ook de controlecliënt weet dat, en wat, er mankeert aan de wettelijke controle van de accountant, zodat de controlecliënt indien nodig ook zelf gepaste maatregelen kan nemen. Een wetsvoorstel hiertoe is in voorbereiding.’

Antwoorden Kamervragen openbaarmaking onderzoeksresultaten AFM

Gerelateerde artikelen