‘AFM kan onderzoek naar wettelijke controles bij Big Four niet versnellen’

De AFM kan het onderzoek naar de wettelijke controles bij de Big Four accountantsorganisaties niet versnellen. De toezichthouder wil de onderzoekscapaciteit de komende tijd meer inzetten op de overige vijf oob-accountantsorganisaties.

Dit meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij uitvoering geeft aan een drietal toezeggingen die gedaan zijn in het plenaire debat over de aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties.

Dijsselbloem: “De kwaliteit van de overige vijf oob-accountantsorganisaties is al enige jaren niet onderzocht en uit het onderzoek naar de implementatie en borging van de verbetermaatregelen van juni 2017 blijkt dat deze accountantsorganisaties ver achterblijven op de verwachtingen. De komende periode wil de AFM haar onderzoekscapaciteit dan ook meer inzetten op de overige vijf oob-accountantsorganisaties en beïnvloeding daar intensiveren. Het is voor de AFM, gegeven de aanwezige capaciteit en middelen, niet mogelijk om meerdere intensieve reguliere onderzoeken naar de kwaliteit van wettelijke controles bij de overige oob- accountantsorganisatie en de Big 4-accountantsorganisaties gelijktijdig uit te voeren.”

In de brief gaat Dijsselbloem verder in op een in het debat onbeantwoorde vraag van  Kamerlid De Vries (VVD) over de benoeming van de accountant bij controlecliënten die organisaties van openbaar belang (oob’s) zijn.

Tot slot geeft hij in deze brief een reactie op het voorstel van de Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) als nieuwe wettelijke maatregel te overwegen om bij het vaststellen van niet-deugdelijke wettelijke controles op te leggen dat een volgende controle door een andere externe accountant binnen de oob-accountantsorganisatie of zelfs door een andere accountantsorganisatie moet gebeuren.

Gerelateerde artikelen