Integriteitskwesties schaden vertrouwen in accountant

Zorgen om de kwaliteit van het werk van accountants bij de AFM.

Integriteitsincidenten bij accountantsorganisaties, zoals betrokkenheid bij corruptie of fraude van cliënten of van de accountantsorganisatie zelf, doen afbreuk aan het vertrouwen in de sector. Kwesties zoals de recente examenfraudes onderschrijven het belang van het verbeteren van gedrag en cultuur in de accountancy. Dat stelt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport Trendzicht 2024

In die publicatie analyseert de AFM actuele ontwikkelingen en bekijkt risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier eigen toezichtgebieden, waaronder het accountantsberoep.

Accountantsorganisaties hebben te maken met veranderingen als gevolg van digitalisering en verduurzaming die zowel de gecontroleerde onderneming, de wettelijke controle als de accountantsorganisatie raken en daarbij zorgen voor nieuwe materiële risico’s, aldus de AFM. Dat stelt steeds meer eisen aan zowel de verslaggeving van de onderneming, als de kennis en expertise van de accountantsorganisatie.

Verder nemen cyberrisico’s aan belang toe, ook voor accountantsorganisaties zelf. Duurzaamheid en de economische conjunctuur zorgen voor meer risico op fraude en discontinuïteit, waar accountantsorganisaties alert op moeten zijn. Verder ziet de AFM druk op de toegankelijkheid van de wettelijke controle, onder meer door personeelstekorten.

"De ontwikkelingen die als reactie hierop plaatsvinden, zoals de instroom van private equity in het segment van organisaties met een reguliere vergunning en toezichtarbitrage bij organisaties van openbaar belang (oob), werken negatief uit op de kwaliteit van de wettelijke controle", aldus de AFM.

Lees ook: AFM furieus over examenfraude Deloitte