AFM dreigt met ingrijpen in de accountancy

Examenfraude KPMG duidt op een breder probleem in de sector.

Bestuurder Hanzo van Beusekom van de AFM wil dat KPMG zo snel mogelijk de gedragsverandering inzet die nodig is. De AFM zal daar scherp op toezien, zo belooft de toezichthouder. 

“De AFM kan van verschillende maatregelen gebruikmaken om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen”, zo schrijft de toezichthouder in een verklaring. “Voordat we overgaan tot een maatregel doen we altijd grondig onderzoek. Daarna bepalen we welke maatregel het meest passend is.”

Van Beusekom stelt vooral te zijn geschrokken door de omvang van de examenfraude en door het feit dat dit door alle lagen van de organisatie speelt. Hij wijst erop dat examenfraude in het buitenland ook plaatsvindt. “Internationaal zijn meerdere gevallen bekend van examenfraude binnen de accountancysector. Dit raakt aan de integriteit en vakbekwaamheid van accountants.”

De AFM wijst erop dat het aan de accountantsorganisaties is om examenfraude te voorkomen, eventuele misstanden op te sporen en aan te pakken. De AFM heeft de OOB-accountantsorganisaties dringend verzocht hier extra aandacht aan te geven. “We trekken daarbij samen op met de Amerikaanse toezichthouder PCAOB.”

Van Beusekom stelt dat examenfraude alles te maken heeft met gedrag en cultuur. “Medewerkers binnen de sector roepen we nadrukkelijk op om misstanden proactief te melden. De sector moet examenfraude goed en snel onderzoeken en de onderliggende problemen aanpakken, waarna we hopelijk weer doorkunnen op de ingeslagen weg naar herstel van vertrouwen.”
 

Gerelateerde artikelen