Afhankelijkheid van ketens grootste zorg van ondernemers

Steeds vaker liggen ondernemers ook wakker van cyberincidenten.

Bedrijfsschade en cyberincidenten zijn in Nederland de grootste zorg voor bedrijven dit jaar. Dit blijkt uit de Allianz Risk Barometer. Het nummer-een-risico, bedrijfsschade (inclusief toeleveringsketen), baarde ondernemers ook vorig jaar de grootste zorgen.

De angst voor bedrijfsschade weerspiegelt volgens Allianz de sterke afhankelijkheid van toeleveringsketens voor kritieke producten of diensten. Het verbeteren van het bedrijfscontinuïteitsbeheer, het identificeren van knelpunten in de toeleveringsketen en het ontwikkelen van alternatieve leveranciers blijven belangrijke prioriteiten voor risicomanagement voor bedrijven in 2024.

De zorgen over cyberincidenten worden steeds groter. Het gaat om zaken als cybercriminaliteit, verstoringen van IT-netwerken en -diensten, malware/ransomware, datalekken, boetes en straffen. 

Wereldwijd is cybercrime het grootste risico voor ondernemers. in 2023 was er sprake van een opleving van de activiteit, waarbij het aantal verzekeringsclaims met meer dan vijftig procent steeg ten opzichte van 2022. Waar ondernemers steeds vaker wakker van liggen zijn de financiële gevolgen van natuurrampen.

Volgens Allianz zijn de zorgen even groot bij grote, middelgrote en kleinere bedrijven. De veerkrachtkloof tussen grote en kleinere bedrijven wordt echter groter, omdat het risicobewustzijn onder grotere organisaties is gegroeid sinds de pandemie. 

Omgekeerd ontbreekt het kleinere bedrijven vaak aan de tijd en middelen om een breder scala aan risicoscenario's te identificeren en zich daar effectief op voor te bereiden. Met als gevolg dat het langer duurt om het bedrijf weer op gang te krijgen na een onverwacht incident.

Gerelateerde artikelen