Affluent komt met toolkit voor de accountant

Affluent is een partij die de rendementen, risico’s en kosten van banken en vermogensbeheerders inzichtelijk maakt.

Partnerbijdrage van:


 
Door de complete database waarover Affluent beschikt, is Affluent als enige partij in Nederland in staat om vermogensbeheerders en andere beleggingsoplossingen op correcte wijze te vergelijken en te controleren. 

Herkenbare situatie
“Tijdens de gesprekken met accountants merk ik dat cliënten veel vragen hebben over beleggingen”, aldus Jos van Heese, Managing Partner van Affluent.

Enkele voorbeelden zijn:
•    wat moet ik nu doen nu de rente zo laag is;
•    ik wil gaan beleggen maar welke partij is de beste;
•    wat zijn de risico’s van het beleggen;
•    zijn de kosten die ik betaal voor het vermogensbeheer reëel; en
•    maak ik het beste rendement als ik kijk naar de gelopen risico’s.

Omdat dit niet tot het vakgebied van de accountant behoort en de benodigde informatie vaak ontbreekt is het moeilijk voor de accountant om een onderbouwd antwoord te geven. Affluent heeft de juiste tools ontwikkeld om snel en eenvoudig antwoord op dergelijke vragen te geven.

“De uitdaging is dat de accountant behulpzaam wil zijn en anderzijds niet door de cliënt wil worden aangesproken op de beleggingsresultaten”, aldus Jos van Heese. “Dit is precies de reden waarom we deze toolkit hebben ontwikkeld.”

De Affluent toolkit voor accountants
De toolkit is zo opgezet dat hij modulair is in te zetten door de accountant. Sommige accountants verwijzen direct door naar Affluent, anderen geven er de voorkeur aan om eerst zelf zoveel mogelijk zelf te onderzoeken. 

De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:
•    eenvoudig vermogensbeheerders vergelijken op basis van rendement, risico en kosten;
•    verschillende slimme rekentools;
•    het geven van een presentatie bij uw “vakinhoudelijk” overleg; en
•    online training over beleggen voor uw cliënt.

Affluent rekent zoals de accountant rekent
In “vermogensbeheerland” is het gebruikelijk dat de cliënt een percentage betaalt over het belegbaar vermogen. Het tarief is degressief, naarmate het belegbaar vermogen stijgt daalt dit percentage.

“Dit kan ertoe leiden dat er geen verband meer bestaat tussen de inspanning die Affluent levert en de kosten voor de cliënt. Dit betekent dat wij niet tariferen op basis van belegbaar vermogen maar op basis van inspanning. Net zoals de accountant dat doet. Wel zo eerlijk”, aldus Jan Roelof Boerlage, Managing Partner van Affluent.

Blijvend monitoren
Affluent ontwikkelt ieder kwartaal een rapportage welke wordt verstuurd naar cliënten en de accountant. In deze kwartaalrapportage wordt ingegaan op de prestaties van de gekozen vermogensbeheerder(s) en gaat Affluent uitgebreid in op de marktontwikkelingen. Blijven de prestaties van de geselecteerde vermogensbeheerders structureel achter op de markt, dan zal Affluent achterhalen wat de oorzaken hiervan zijn en stappen ondernemen.

De bekende schoenmaker
Wij bedienen graag onze cliënten samen met de accountant en beperken dan ook onze werkzaamheden tot het selecteren en monitoren van de meest passende vermogensbeheerder of bank. 

Schoenmaker hou je bij je leest is ons devies!

Gerelateerde artikelen