Actualisering maatregelen ‘In het Publiek Belang’

Het NBA-bestuur heeft besloten om een aantal maatregelen uit ‘In het Publiek Belang’ aan te passen.

De maatregelen zijn afhankelijk van de Wta, de Bta en de Code Corporate Governance. De huidige ontwikkelingen in deze trajecten – waarbij ook de wetgever betrokken is – wijkt af van de situatie in 2014. De aanvullende Wta-maatregelen, voorstel voor de Bta-wetswijziging en herzieningsvoorstellen van de Code Corporate Governance worden niet eerder dan het eerste kwartaal van 2017 verwacht.

Daarom vindt nu een aanpassing plaats, waaronder ook de fasering voor de implementatie. Ook gewijzigde inzichten bij de implementatie van 'In het Publiek Belang' wegen mee.

Gerelateerde artikelen