Actualisering beleidsbesluit schenk- en erfbelasting gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een besluit dat betrekking heeft op de waardering voor de schenk- en erfbelasting geactualiseerd. Het besluit is op 29 april 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

In dit besluit, dat een een actualisering is van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M, is het beleid opgenomen over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet. De verwijzingen in het besluit van 10 juni 2010 zijn aangepast aan de huidige wetgeving. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Onderdeel 2.2 Sterftetabellen is aangepast aan de door het Actuarieel Genootschap gewijzigde terminologie voor hun sterftetabellen en de verhoogde frequentie van publicatie van de tabellen. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen. Die aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging.

• Besluit in Staatscourant 29 april 2015

Gerelateerde artikelen