Acquisitie voor eigen gewin valt ook onder tuchtrecht accountants

Een registeraccountant is vergeefs in het geweer gekomen tegen een berisping, die hem door de Accountantskamer was opgelegd. De man had een conflict met zijn werkgever – de klager in eerste aanleg - over niet gemelde acquisitiewerkzaamheden en meent dat die gedragingen niet onder het bereik van het tuchtrecht vallen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt hem in het ongelijk en handhaaft de maatregel.

De RA was in dienst bij een bedrijf dat financiële instellingen adviseert over wet- en regelgeving bij export van goederen. Buiten medeweten van zijn baas stuurde hij in privé een factuur van 21.000 US dollar aan een potentiële klant voor een automatiseringsplan. Ook deed hij een voorstel aan het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten om voor bedrijven op het Caraïbische eiland een workshop te organiseren, zonder dat zijn werkgever op de hoogte was.  ‘Met de kennelijke bedoeling deze opdracht voor zichzelf te houden.’ Hij meldde zich ziek bij de baas, maar hield op dezelfde dag via een videoverbinding een presentatie  en een dag later was hij op een symposium, alweer: zonder medeweten van zijn baas. In zijn arbeidscontract stond dat hij geen werkzaamheden voor derden mocht verrichte zonder toestemming van zijn werkgever.

De accountant in kwestie heeft aangevoerd dat de eer en de goede naam van de beroepsgroep niet in het geding zijn geweest, omdat degenen waarvoor hij werkzaam is geweest tevreden waren over zijn prestaties. Maar daarmee is hij naar het oordeel van het CBb voorbij gegaan aan het verwijt dat hij ‘in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen niet eerlijk en oprecht is opgetreden’. ‘Hij heeft immers in weerwil van hetgeen hij met zijn werkgever was overeengekomen en buiten medeweten van die werkgever activiteiten voor derden verricht en zaken voor eigen rekening gedaan.’ En ook dat hoort niet bij een goede beroepsuitoefening. Hij heeft het fundamentele beginsel van integriteit geschonden, door niet transparant te zijn.

Ook de maatregel van berisping vindt het CBb passend, gezien de aard en ernst van de gedragingen van de  accountant.

Lees ook:

 

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen