‘Accountantsverklaring niet nodig voor in control-statement’

Kwartiermakers: bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun rapportages.

De kwartiermakers Toekomst Accountancysector staan vierkant achter de verplichting voor bedrijven om een in control-statement af te geven. Maar het is niet nodig dat daar een accountantsverklaring over wordt afgegeven, stellen de kwartiermakers.

Het bestuur van een bedrijf verklaart in zo’n in control-statement of en in hoeverre de onderneming beschikt over effectieve en adequate beheersings- en controlesystemen voor operationele compliance en verslaggevingsrisico’s. 

“Alhoewel dit in sommige jurisdicties gebruikelijk is, is naar onze mening een aparte accountantsverklaring bij het in control-statement op voorhand niet noodzakelijk”, schrijven de kwartiermakers in hun vijfde tussenrapportage aan de minister van Financiën. “De essentie is dat het bestuur van een onderneming expliciet eigenaarschap neemt over haar eigen risicobeheersings-en controlesystemen.”

“Zeker nu wij constateren dat de accountancysector stappen heeft gezet en blijft zetten op het gebied van de kwaliteit van de wettelijke controle, is van belang dat ook andere partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen. Het is uiteindelijk in de eerste plaats de onderneming zelf die verantwoordelijk is voor een correct en waarheidsgetrouw jaarverslag.”
 

 

Gerelateerde artikelen