Accountantsprotocol kwaliteitseisen CBM 2016 verschenen

Vandaag is het Accountantsprotocol kwaliteitseisen CBM 2016 gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM), zo meldt de NBA.

Het accountantsprotocol beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse handige modellen voor de accountant.

Nauwe samenwerking tussen de NBA, de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de zes brancheorganisaties heeft binnen twee maanden een nieuw maatwerkproduct voor het mkb opgeleverd (zie maatregel 4.8 uit het rapport ‘In het Publiek Belang’).

Gerelateerde artikelen