Accountantskantoren over Belastingplan: weinig nieuws onder de zon

Dinsdag presenteerde het kabinet niet alleen de Miljoenennota, maar ook het Belastingplan 2017. Wat vinden de accountantskantoren van de wijzigingen? “Weinig nieuws onder de zon” is een veelgehoorde opmerking.

“Het mag dan de opening van het nieuwe parlementaire jaar zijn, maar van enige openbaring is nog maar nauwelijks sprake. De media hebben de uitgelekte plannen al ruimschoots van tevoren uit de doeken gedaan”, zegt Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB. Wel juicht hij het toe dat voorstellen voor fiscale wetgeving die er voor ondernemers toe doen tegenwoordig al kenbaar worden gemaakt als de tijd er rijp voor is, vaak voorafgegaan door een consultatieronde. “Ondernemers hebben namelijk meer aan goed doordachte regelgeving dan aan wetten die onder tijdsdruk onvoldoende aandacht hebben gekregen.”

Energiebelasting laadpalen omlaag

AMD Automotive Fiscalisten signaleert eveneens weinig nieuwe maatregelen voor 2017: “Voor de zomerperiode heeft het parlement het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II al behandeld. Dit voorstel is inmiddels in stemming gebracht en aangenomen. In het wetsvoorstel zijn belangrijke wijzigingen geregeld voor de periode 2017 tot en met 2020.” ElbertFiscaal vond nog wel een nieuwtje voor de autobezitter: “In het bijzonder voor de eigenaren van elektrische auto’s. De energiebelasting voor laadpalen, die nodig zijn voor het opladen van elektrische en plug-in hybride-auto’s, gaat namelijk omlaag. Dit stond in het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. De achterliggende reden is uiteraard het bevorderen van de overgang naar elektrisch rijden.”

Nadruk op vereenvoudiging

BDO vat het Belastingplan 2017 kort samen: “Het kabinet gaat door op de ingeslagen weg. Het wil de koopkracht in evenwicht brengen, vereenvoudigen waar mogelijk en ongewenst gebruik van fiscale regels tegengaan.”

EY geeft aan dat het kabinet streeft naar een eenvoudiger stelsel van belastingen en toeslagen, dat ook de werkgelegenheid en economische groei bevordert: “Ook voor het Belastingplan 2017 blijft vereenvoudiging volgens het kabinet een belangrijk speerpunt. Als voorbereiding op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën een aantal organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. Deze ideeën kunnen mogelijk leiden tot praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel.”

Niet achterover leunen

Jan Willem Velthuijsen is hoofdeconoom bij PwC en vindt dat we, ondanks het overwinnen van de crisis, nog niet tevreden achterover kunnen leunen. “We zijn er namelijk nog lang niet. De overheid heeft sinds de crisis zeker veel gedaan aan de herstructurering van de Nederlandse economie en de afgelopen jaren was er ook sprake van lastenverlichtingen. Maar die pakketten van vier, vijf miljard euro moeten we wel zien in het licht van de vijftig miljard euro die we na 2008 aan welvaart hebben verloren. De keerzijde van de januskop is dat we in vergelijking met het begin van deze eeuw nog steeds veel werklozen hebben. Daarnaast is ons consumentenvertrouwen nog laag, neemt de productiviteit maar langzaam toe en worden de voorzieningen voor gepensioneerden minder.” Velthuijsen stelt voor dat de overheid overgaat tot meer actie en doorgaat met herstructureren, het stimuleren van de economie en het herstellen van het vertrouwen in de economie.

Gerelateerde artikelen