Accountantskantoren ontduiken opleidingsplicht Wwft

Bureau Financieel Toezicht onderzocht 28 middelgrote kantoren.

Een aantal accountantskantoren, administratiekantoren en belastingkantoren ontduiken hun verplichting om personeel te op te leiden in het kader van de Wwft. Vooral kleinere kantoren lopen de kantjes ervan af als het gaat om de opleidingsverplichting. 

Dat constateert het BFT (Bureau Financieel Toezicht)op basis van deelonderzoeken die in 2022 en 2023 zijn gehouden. In 2022 betrof het 28 middelgrote accountantskantoren en belastingadviseurs en vorig jaar 60 kleinere administratiekantoren.

“De uitkomsten van deze deelonderzoeken bevestigen het beeld van het BFT dat met name kleinere instellingen niet voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting”, zo schrijft het BFT op haar website. “Instellingen die niet aan de opleidingsverplichting voldeden hebben een hersteltermijn gekregen. Het BFT monitort deze kantoren tot ze aan de opleidingsverplichting hebben voldaan.”

De opleidingsverplichting is een open norm die vormvrij kan worden ingevuld. Instellingen moeten maatregelen nemen om opleidingen op een periodieke basis aan te bieden aan de medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers. De opleidingen moeten worden afgestemd op de omvang van het kantoor, de dienstverlening en de risico-inschatting van de cliëntenportefeuille.

De opleidingsverplichting kan worden ingevuld via een combinatie van (online) cursussen, vaktechnisch overleg en bestudering van leidraden en richtsnoeren. Er geldt geen urennorm of minimum voor de opleidingsverplichting. Wel stelt de toezichthouder dat elk kantoor een opleiding zou moeten organiseren na elke wijziging van de wet- en regelgeving over de Wwft. Dit om kennis en bewustwording te vergroten.

Het BFT doet een aantal suggesties voor de manier waarop kantoren scholing kunnen aanbieden. Nieuwe medewerkers kunnen bijvoorbeeld een basisopleiding volgen om algemene kennis op te doen van witwassen, de hoofdverplichtingen vanuit de Wwft en de meldprocedure binnen het kantoor. 

Een opleiding met meer diepgang past bij de meer ervaren medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers. Bijvoorbeeld over het herkennen van ongebruikelijke transacties, het vaststellen en het monitoren van het risicoprofiel van een cliënt en het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek.

 

Gerelateerde artikelen