Accountantskamer zet accountant FSV twee jaar uit functie

‘Een doodzonde dat de accountant zijn handtekening heeft gezet’

De Accountantkamer heeft de tuchtklacht van de AFM tegen een accountant van FSV Accountants gegrond verklaard op ieder ingebracht onderdeel. De desbetreffende accountant mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Na twee jaar kan hij zich weer laten inschrijven.

De tuchtklacht van de AFM dateert van vorig jaar en werd in november behandeld door de Accountantskamer. De FSV- accountant zou over boekjaar 2018 een controleverklaring hebben gerapporteerd waarop niet kon worden vertrouwd, aldus de toezichthouder. Het betreft de jaarrekening van Tennor Holding BV. 

Volgens de AFM was het controledossier nagenoeg leeg ondanks de vele ‘red flags’ die duidden op risico’s rondom fraude, integriteit en continuïteit. Volgens de toezichthouder heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven, terwijl hij geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkreeg.

“Door de jaarrekening te voorzien van een goedkeurende controleverklaring heeft de accountant een misleidende boodschap aan het maatschappelijk verkeer gegeven”, aldus de Accountantskamer. 

Die constateert dat er onvoldoende inzicht is verkregen in wat er met de investeringen in financiële vaste activa van 1,3 miljard euro is gebeurd. De accountant heeft de waarderingen volgens de Accountantskamer min of meer klakkeloos van het management overgenomen, terwijl deze complex waren en gebaseerd op schattingen en om die reden gevoelig zijn voor manipulatie door het management. 

Ook waren er verschillende belangrijke transacties, veelal met verbonden partijen, met vage omschrijvingen waarvan de zakelijke beweegredenen niet zijn onderzocht. Daarnaast heeft de accountant geen documentatie van de waardering van een significante deelneming verkregen voordat hij de controleverklaring heeft ondertekend.

De Accountantskamer noemt het onbegrijpelijk en een doodzonde dat de betrokkene desondanks zijn handtekening heeft gezet. Van de accountant mag een professioneel-kritische instelling worden verwacht, maar daaraan ontbrak het volkomen, aldus de Accountantskamer. 

 

 

Gerelateerde artikelen