Accountantskamer legt AA’s berisping en waarschuwing op

De Accountantskamer heeft op 29 mei een AA de maatregel van berisping opgelegd en een andere AA een waarschuwing. De accountants hadden ten onrechte een mobiele database, een intern gegenereerd klantenbestand waarvoor geen kosten bij de aanschaf door de onderneming zijn gemaakt, als immaterieel vast actief in de balans van de jaarrekening opgenomen.

Volgens de tuchtrechter  is hiermee in strijd gehandeld met alinea 104 van de ten deze toepasselijke RJk en de voor deze (kleine) onderneming geldende voorschriften van het BW (o.m. artikelen 2:362 juncto 365 BW). Het betreft een materiële post.

De samenstellend accountant, die terecht aan het activeren van deze post professionele aandacht heeft geschonken, is daardoor bij het aldus samenstellen van de jaarrekening in strijd gekomen met paragraaf 15 van NVCOS 4410.

De andere tot het team behorende accountant is ook zodanig bij het activeren van deze balanspost betrokken geweest, dat van haar verwacht had mogen worden, ook al was zij ondergeschikt aan de accountant die de samenstellingsverklaring heeft afgegeven, dat zij haar collega voor het ten onrechte activeren had gewaarschuwd.

• Procedurenummers 14/404 en 14/406 Wtra AK

Gerelateerde artikelen