Accountantskamer: Klagers ‘herhalen zaak uit 2013’

Nieuwe stukken van een tipgever ten spijt: de tuchtrechter veroordeelt accountants niet opnieuw tegen wie eerder onder meer een doorhaling van 24 maanden is opgelegd. In de kern vindt de Accountantskamer de klachten te laat ingediend, voldoen ze niet aan het reglement van concentratie van klachten en mag een tuchtrechter niet twee keer over dezelfde feiten oordelen.

Dat bleek dinsdag uit het vonnis van de Accountantskamer. De zaak draait om de verkoop van aandelen van een bedrijf. De verkoop kwam rond doordat de inmiddels ex-accountant in het project participeerde. Hij hielp zo de klagers omdat anders de verkoop van hun aandelen niet rond kwam, was zijn idee. Maar die meenden dat er sprake van belangenverstrengeling was. De Accountantskamer zag er in september 2013 een ernstige bedreiging voor de objectiviteit in. Een doorhaling voor de duur van twee jaar werd door de tuchtrechter opgelegd. Maar uit nieuwe informatie zou blijken dat de zaak veel ernstiger is. De tuchtrechter 'is voorgelogen', stelden ze in hun nieuwe klacht. Ze daagden de inmiddels gestopte accountant opnieuw, inclusief drie van zijn collega's.

Niet alleen was er sprake van een belangenconflict, ook verzweeg de accountant dat hij even bestuurder was van het bedrijf waarvan hij de aandelen overnam. Hij zette de Accountantskamer op het verkeerde been. Ook zou de huisbankier niet hebben ingestemd met het uitkeren van dividend, wat volgens de klagers wel degelijk zo was, om een aantal van de in totaal 18 klachtonderdelen kort weer te geven. Als een accountant uitlatingen doet die een rechter misleiden kan hierover geklaagd worden, ook als de uitlatingen gedaan zijn in een procedure waarover de tuchtrechter al beslist heeft, oordeelde de Accountantskamer eerder dit jaar. Maar de 'nieuwe bewijsstukken' waarnaar de klagers verwezen, gaan grotendeels over dezelfde feiten. Zo was in september 2013 ook al geklaagd over onder meer samenspanning tussen een van de accountants en medeaandeelhouders. En ook was in 2013 al geklaagd over het feit dat deze accountant bij een algemene vergadering van aandeelhouders zelf als notulist optrad, ondanks de bedreiging voor zijn objectiviteit, en dat hij die notulen manipuleerde. In 2013 verklaarde de tuchtrechter die klacht ongegrond. Hier kan niet nog eens over geklaagd worden.

Ook moeten klachten tegen accountants 'geconcentreerd worden' in dezelfde procedure. Daar is hier geen sprake van. Om die reden verklaarde de tuchtrechter ook een groot deel van de klachten ongegrond. Als derde reden noemt de Accountantskamer dat langer dan de geldende termijn van drie jaar gewacht is met klagen. Ook om die reden zijn de klachten van de hand gewezen.

Lees ook:

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen