Accountantskamer: klacht over ondeugdelijk advies door AA te laat ingediend

De Accountantskamer heeft op 11 mei geoordeeld dat de tuchtklacht tegen een AA over advisering inzake de overname van een deel van een boerenbedrijf en de koop van een bedrijfswoning vanwege tijdsverloop niet-ontvankelijk is. De Accountantskamer laat in het midden of de accountant verantwoordelijk is te achten voor het handelen en/of nalaten waarover wordt geklaagd.

Volgens klaagster heeft de accountant gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster rekent het de AA aan dat zij tegen haar wil en tegen eerder gemaakte afspraken in, samen met haar zus in 2006 eigenaar is geworden van de boerderij waarin haar ouders (die daarvan tegelijkertijd het vruchtgebruik kregen) woonden, en dat haar broer is bevoordeeld bij de overdracht van haar vaders aandeel in de maatschap aan hem. De accountant had bij de advisering kritischer moeten zijn en rekening moeten houden met alle partijen.

De Accountantskamer komt tot de slotsom dat de klacht niet inhoudelijk behandeld kan worden omdat klaagster de klacht te laat heeft ingediend. De Accountantskamer kan daarom daarlaten of betrokkene verantwoordelijk is te achten voor het handelen en/of nalaten waarop de klacht ziet.

Gerelateerde artikelen