Accountants worstelen met financiële influencers

Mkb-accountants zien zich geconfronteerd met een nieuwe generatie van klanten die buiten de lijntjes kleurt, zonder dat duidelijk is of ze regels schenden, en zo ja, welke? Het gaat om influencers die op lichtvoetige wijze de voordelen belichten van beleggen, gelardeerd met allerlei tips over cryptocurrency.

De vraag is welke regels hier van toepassing zijn en hoe accountants hiermee moeten omgaan. Er zijn daarbij de nodige onduidelijkheden, want influencers ventileren vrijelijk meningen en ervaringen over beleggen en crypto’s. 

Wat te doen als je als accountant zo’n influencer als klant krijgt? Mag je die dan bedienen, zo ja, voor welke werkzaamheden? Moet je die weigeren met de Wwft in gedachten of dient de kwestie gemeld te worden bij de AFM?

Op de website van de beroepsorganisatie NBA belicht een niet nader genoemde accountant het dilemma. De infuencer die zich meldt als klant heeft niet eens een financiële opleiding maar adviseert erop los over mogelijke beleggingen. Wel met daarbij de vermelding dat het hierbij niet gaat om advies.

“Het is een daghandelaar en vermogend financieel influencer”, vertelt de anonieme mkb-accountant op de NBA-website. “Via verschillende online netwerken maar ook als spreker heeft zij invloed op een grote schare volgers.”

“Ze schrijft en spreekt onder meer over het verkrijgen van financiële vaardigheden, het vermijden of sneller afbetalen van studieschulden en over beleggen. Ook biedt ze op haar website online cursussen over cryptocurrency en beleggen aan.”

“Iedere boodschap begint keurig met de mededeling dat er geen financieel advies wordt gegeven, zoals de AFM ook eist. Via een goedlopend YouTube kanaal met duizenden volgers geeft ze een inkijkje in haar flitsende leven.”

Het effect van deze beïnvloeding merkt de accountant in kwestie in de directe omgeving. “Mijn manager, wiens kinderen deze finfluencer op de voet volgen, vindt het een interessante en leuke nieuwe opdrachtgever die op een moderne manier een grote groep mensen bereikt en bijdraagt aan financiële educatie.”

“Bovendien maakt de finfluencer zichtbaar hoe leuk het kan zijn om je te verdiepen in beleggen, en welke rendementen ermee te behalen zijn waardoor je kunt werken aan een betere financiële toekomst.”

Waar de accountant mee worstelt is dat de influencer geen relevante financiële opleiding heeft genoten, maar wél haar volgers informeert over mogelijke beleggingen. “Achter het delen van die kennis zit een verdienmodel wat voor haar erg lucratief is.”

De accountant in kwestie maakt zich zorgen over de opvallend jonge online achterban van de influencer, vooral tieners. “Er is nog geen regulering op deze vorm van online influencing, en het brengt het risico’s met zich mee. Ik vraag me af wat ik hier als accountant het best mee kan doen.”

“Een grote groep jonge mensen neemt nu wellicht beslissingen op basis van de inzichten van deze influencer met alle risico’s van dien. Ik wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen en geef de opdracht daarom terug met deze toelichting.”

De NBA geeft niet aan hoe de accountant dient te handelen, maar legt wel een aantal opties voor. De accountant kan de bevindingen parkeren, in afwachting van een reactie van de AFM op kwesties als deze. 

Een andere optie is dat de accountant in kwestie het ongemakkelijke gevoel aan de kant schuift. Of mensen een influencer willen volgen is vooral hun eigen verantwoordelijkheid. Dit valt niet onder de rol van de accountant.

De NBA heeft via haar website het dilemma voorgelegd aan de leden.

 

 

Gerelateerde artikelen