Accountants weigeren verslagen in onderzoek te verstrekken

Een onderzoek naar onregelmatigheden bij een dochteronderneming van BAM heeft mogelijk grote gevolgen voor de directeur van dat bedrijf. Die sleepte de accountants van KPMG voor de tuchtrechter omdat hij, voordat hij reageert op het rapport, de verslagen van gesprekken met (oud-)medewerkers in wil zien.
De beide RA’s hebben dat geweigerd. Ontslag dreigt nu voor de directeur. BAM kreeg signalen binnen over mogelijke onregelmatigheden bij dochteronderneming van BAM Wegen, Mostert de Winter. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot een persoonsgericht onderzoek naar de directeur. De directeur wilde best meewerken aan het onderzoek, maar wel onder de voorwaarde dat hij inzage kreeg in de gespreksverslagen.
 
Het rapport is mede opgesteld aan de hand van wat betrokkenen hebben gezegd. Zijn advocaat kreeg eerst alleen te horen dat het wettelijk niet noodzakelijk is die verslagen op te sturen. Daarnaast werd gesteld dat er geen verslagen zijn opgesteld. ,,Of je hebt ze niet gemaakt, of je wilt ze niet overhandigen. Het kan niet allebei zijn”, zei de advocaat. Zijn cliënt wil weten of dat wat in het rapport is opgenomen, ook zo letterlijk is gezegd. ,,Er ligt al een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in december. Mede op basis van zijn weigering tot medewerking aan de totstandkoming van dit rapport kan een langdurig dienstverband worden beëindigd. De gevolgen kunnen dus groot zijn voor mijn cliënt”.
 
Volgens de raadsvrouw van de accountants is de tuchtklacht onderdeel van een strategie. De klacht werd al ingediend nog voor het rapport was uitgebracht. ,,Dit alles om te pogen dat het rapport uitgebracht zou worden.” De notities zijn ook niet relevant, zei ze. De eerste fase was oriënterend. ,,Om inzichten te krijgen in signalen van onregelmatigheden.” Dat bij die gesprekken een vrouw aanwezig was om aantekeningen te maken, klopt, maar dat zijn zeker geen gespreksverslagen. ,,Maar er zijn velen gehoord en die hebben allemaal verklaard. Dat is de kern van het rapport”, reageerde de raadsman van de klager.
 
De Accountantskamer vroeg zich af waarom er geen verslagen zijn gemaakt van die oriënterende gesprekken. ,,Het kunnen beschikken over alle informatie van de onderzoekers kan een methode zijn om te achterhalen of er sprake is geweest van een tunnelvisie”, zei een van de leden van de Accountantskamer. Volgens de raadsvrouw ging het slechts om het in de breedste zin van het woord oriënteren van de gang van zaken binnen dit bedrijf.,,Er waren signalen, maar er zijn geen projecten benoemd. Dat onderzoeken gebeurde pas in de tweede fase van het onderzoek.”
 
Uitspraak over circa 10 weken.
 
Zaaknummers: 14/1512 , 14/1991
Michiel Satink / JPZ
Gerelateerde artikelen