Accountants vrezen aanscherping Sanctiewet

Extra administratie, interne controles onderzoek en screening.

MKB-accountants moeten worden ontzien bij een aanpassing van de Sanctiewet. Daarvoor pleit accountantsorganisatie SRA. Die is beducht dat een wijziging van de Sanctiewet veel extra werk en druk zal geven voor accountants en accountantsorganisaties.

De voorgenomen herziening van de Sanctiewet is bedoeld om sancties in Europees verband, zoals tegen Rusland na de inval in Oekraïne, beter te kunnen naleven. Er wordt veel aandacht besteed aan het toezicht op de private partijen die de regels moeten naleven en aan de bestuursrechtelijke sancties (zoals boetes), die uiteraard pittig zullen zijn.

De consultatie voor de wetswijziging is vorige maand begonnen. Volgend jaar wordt de nieuwe Sanctiewet voorgelegd aan de Tweede Kamer. In hoeverre de scherpere Sanctiewet druk zal zetten op accountants en fiscalisten, is volgens SRA nog niet helemaal duidelijk. Wel ziet SRA dat de overheid scherper wil toezien of notariaat, advocatuur en accountancy de sanctieregels toepassen. Ook de meldplicht ten opzichte van de geheimhoudingsplicht voor deze beroepsgroepen wordt versterkt.

Dat betekent dat accountants en fiscalisten bij sancties tegen landen en bedrijven meer aandacht moeten besteden aan de administratieve organisatie, interne controle, onderzoek, screening en uitbesteding, zo waarschuwt SRA.

SRA heeft bij de wetgevers aandacht gevraagd voor MKB-perspectief, aansluiting bij bestaande wet- en regelgeving en voor regeldruk. Ook wil SRA eenduidige, begrensde definities en praktische uitwerking van bijvoorbeeld de screeningsverplichting en het proportionaliteitsbeginsel.

 

 

Gerelateerde artikelen