Accountants stemmen in met hogere contributie NBA

Veertig procent ging niet mee met de hogere bijdrage van de leden.

Zestig procent van de aanwezige accountants op de ledenvergadering (11 december) van de NBA is akkoord gegaan met een verhoging van de contributie. De duurdere NBA wordt door de organisatie verklaard door acht strategische projecten voor 2024. Die hebben invloed op het benodigde budget voor de accountantsorganisatie, zoals de beroepscultuur, duurzaamheid, fraude, de mkb-praktijk en het opstellen van nieuwe beroepsprofielen. 

Ook komen er activiteiten voort uit de nieuwe Wet toekomst accountancysector. Voorts is er geld nodig voor de data-gedreven NBA en wordt er gewerkt aan een hele nieuwe website.

De hogere contributie kwam niet als een verrassing. In oktober werd al bekend dat de verplichte ledenbijdrage komend jaar stijgt met negen procent. Verrassend was toen wel dat die stijging bijna drie keer zo groot was als eerder beloofd. Eerder was gecommuniceerd dat de contributie zou stijgen met 3,2 procent.

Gerelateerde artikelen