Accountants niet meer welkom bij het Kadaster

Pleidooi om de deur toch open te doen voor de openbaar accountant.

In oktober wordt de toegang tot gegevens in het Kadaster beperkt tot enkele beroepsgroepen. De accountant hoort daar niet bij. De NBA pleit ervoor om die toegang ook te verlenen aan openbaar accountants.

Straks is het Kadaster alleen nog toegankelijk voor notarissen, deurwaarders, makelaars en medewerkers van financiële bedrijven of overheidsinstanties. Zij kunnen daar op naam zoeken naar gegevens.

Minister Hugo de Jonge van BZK heeft begin september in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alleen partijen die "een cruciale, soms zelfs bij wet gegeven rol vervullen bij het verschaffen van rechtszekerheid" toegang moeten houden tot zoeken op naam in het Kadaster. Andere gebruikers moeten een individuele aanvraag doen en kunnen alleen per specifiek dossier toegang krijgen tot de mogelijkheid om op naam te zoeken.

De NBA stelt in een brief aan het bestuur van het Kadaster dat ook accountants op naam moeten kunnen zoeken voor de uitvoering van assurance werkzaamheden waarbij vastgoed een rol speelt. Zonder goed geregelde toegang moet de accountant voortdurend een verzoek tot toegang en zoeken op naam indienen bij het Kadaster.

Voor accountants in business mag de deur van het Kadaster wel dicht, wat de NBA betreft. Accountants in business voeren geen assurance opdrachten uit. En intern en overheidsaccountants hebben of rechtstreeks toegang tot vastgoedgegevens, of tot het zoeken op naam via de overheidsorganisatie waar zij werkzaam zijn, aldus de NBA.

De beroepsorganisatie zal minister De Jonge vragen om met een en ander rekening te houden bij zijn komende aanpassing van het Kadasterbesluit. Volgens het Kadaster is de beperking van de toegang nodig voor een goede balans tussen het openbaar houden van informatie uit de registers en het beschermen van de privacy van veel mensen. Zakelijke gebruikers van het Kadaster moeten vanaf 2024 ook verplicht inloggen met eHerkenning, vergelijkbaar met DigID.  

Gerelateerde artikelen