‘Accountants moeten letten op late betalingen’

"Bij controle goed kijken of bedrijven zich houden aan de Wet late betalingen", zegt het ONL.

Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, roept in het FD accountants op om bij de controle van de jaarrekeningen scherp naar de late betalingen te kijken. In een open brief aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt hij accountants die werken voor het 'grootbedrijf' beter op te letten. Volgens hem worden rekeningen aan ondernemers soms nog later dan de betaaltermijn van 30 dagen betaald.
De wet, ingevoerd in 2017 mede op initiatief van ONL, beperkt de betaaltermijn van grote ondernemingen aan het mkb en zzp'ers. Afnemers die een factuur na meer dan 30 dagen betalen, zijn 8 procent handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Bedrijven moeten daar volgens ONL geld voor reserveren.

Controle jaarrekeningen

Bij de controle van de jaarrekeningen moet blijken of grote bedrijven dat inderdaad hebben gedaan. Volgens ONL past het onderzoeken en melden van het niet-naleven van de wet- en regelgeving binnen de gedragsregels die zijn opgesteld door de NBA.
ONL zegt van ondernemers te horen dat grote bedrijven nog steeds 'onredelijk lange' betaaltermijnen hanteren die in strijd met de wet zijn. Volgens Biesheuvel zijn late betalingen problematisch voor het mkb en gebruiken grote bedrijven hun inkoopmacht om ruime betalingstermijnen af te dwingen.

 [avg-advertorial slug=”ontdek-de-laatste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-accountantscontrole”]