Accountants melden meer verdachte transacties bij FIU-Nederland

In 2014 is het aantal meldingen van verdachte transacties door accountants bij de Financial Intelligence Unit Nederland toegenomen met 150% ten opzichte van het jaar ervoor: van 532 gemelde transacties in 2013 naar 1.330 in 2014. Deze flinke stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de vele meldingen over het beroep op de inkeerregeling door cliënten, zo’n 700 van de in totaal 1.330 accountantsmeldingen hadden hier betrekking op. Dit meldt FIU-Nederland in het jaaroverzicht 2014.

Wanneer deze inkeermeldingen – in beide jaren – buiten beschouwing worden gelaten, is sprake van een toename van ruim 40%. Deze resterende toename komt onder meer door de verruiming van de meldplicht voor accountants sinds 2013, waardoor zij ook dienen te melden over signalen van witwassen bij hun forensische activiteiten. Ook dragen de bezoeken van toezichthouders bij aan de alertheid van de accountants.

Niet alle ontvangen meldingen blijken terecht. Soms wordt een transactie gemeld enkel vanwege het feit dat er een contante transactie heeft plaatsgevonden bij de cliënt van de accountant en bestaat er geen concreet vermoeden van witwassen. Bij het ontbreken van deze (subjectieve) component valt deze contante transactie niet onder de meldplicht.

In 2014 heeft de FIU-Nederland in totaal ruim 277.000 ongebruikelijke transacties ontvangen van de verschillende groepen instellingen die deze op basis van de Wwft verplicht zijn te melden. De meldingen van ongebruikelijke transacties vormen de primaire input voor de analyse- en onderzoeksprocessen van de organisatie. Het afgelopen jaar zijn door de FIU-Nederland meer dan 29.000 transacties verdacht verklaard en doorgemeld aan veiligheids-, handhavings- en opsporingsdiensten. De verdachte transacties zijn door FIU-onderzoekers gebundeld in 5.661 afzonderlijke dossiers. Het totaal verdacht verklaarde bedrag in 2014 betreft zo’n € 2,4 miljard.

• Jaaroverzicht 2014 FIU-Nederland

Gerelateerde artikelen