Accountants lobbyen VOR in de corporate governance code

In boekjaar 2025 moet de verklaring omtrent risicobeheersing in het bestuursverslag.

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) wordt een onderdeel van de in de corporate governance code. Volgens de richtlijnen van de code moeten beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar 2025 een verklaring nieuwe stijl opnemen in hun bestuursverslag.

Accountants hebben via branchevereniging NBA druk uitgeoefend om de VOR opgenomen te krijgen in de code corporate governance. De NBA laat weten verheugd te zijn dat het traject hiervoor succesvol is afgerond. Er is bij de voorgestelde samenstelling van een VOR rekening gehouden met zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. 

Behalve de NBA hebben ook CNV, FNV, beleggersorganisaties VEB en Eumedion, Euronext, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en ondernemersorganisatie VNO-NCW meegepraat over de VOR in de code corporate governance.

Voormalig PwC-partner Jaap van Manen had een dikke vinger in de pap bij de beslissing om de VOR in de code opgenomen te krijgen. Hij zat een werkgroep voor die een ambitieuze VOR heeft nagestreefd. Van Manen is tegenwoordig verbonden aan het Strategic Management Centre. Tevens is hij emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en mede-oprichter van BoardResearch.org, een onderzoeksinstituut dat de online zelfevaluatie van Raden van Commissarissen en raden van toezicht faciliteert. 

Omdat er op dit moment geen monitoring commissie is, heeft de werkgroep ervoor gekozen om het voorstel tot wijziging van de code naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming te sturen.

Gerelateerde artikelen