Accountants KPMG voor tuchtrechter in zaak Imtech

De Accountantskamer buigt zich maandag 2 september over de vraag of drie accountants van KPMG iets te verwijten valt in het Imtech-dossier.

Zaaknrs. 18/276 | 18/277 | 18/328

De curatoren van de tech-reus hebben vraagtekens bij de verwerking van de jaarrekeningen 2011 en 2012. Een jaar later werd bekend dat er in de boeken gesjoemeld was. De affaire werd het bedrijf uiteindelijk fataal.

Royal Imtech maakte in 2014 nog een omzet van 3,9 miljard euro. Een jaar later werd het bedrijf failliet verklaard. Centraal in de tuchtzaak staan de jaarrekeningen 2011 en 2012 en de goedkeurende verklaring van de accountants van KPMG. Imtech maakte in februari 2013 bekend dat het een forensisch onderzoek liet uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden bij projecten van het bedrijf in Polen, waaronder het te bouwen pretpark Adventure World Warsaw. 

In april 2013 meldt Imtech dat de jaarrekening over 2011 ernstig tekortschiet. KPMG meldt kort erna dat niet langer gesteund kan worden op haar controleverklaring bij deze jaarrekening. Nog voordat Imtech omvalt, komen het accountantskantoor en Imtech een schikking overeen. Onderdeel van die overeenkomst was de afspraak dat Imtech nooit naar de tuchtrechter kon stappen, maar haar curatoren deden dit toch. De schikking staat de tuchtzaak niet in de weg, zo bepaalde de Accountantskamer in januari.

Ook de jaarrekening 2012 is onderdeel van de de tuchtzaak. Die was door KPMG goedgekeurd en was opgesteld na een fraudeonderzoek naar de gang van zaken in Polen, Duitsland en Nederland, blijkt uit het laatste faillissementsverslag. Kort voordat deze jaarrekening werd gepubliceerd, werd die van 2011 ingetrokken. De curatoren valt onder meer op dat een oninbare schuld ter grootte van 102 miljoen euro van Imtech Polen aan Imtech Duitsland niet in de boeken is opgenomen. Ook afboekingen op de posten onderhanden werken en debiteuren in 2013 ter grootte van 370 miljoen euro roepen vragen op bij de curatoren. Die afboekingen zijn onder meer gedaan bij Schiffbau Dockbau en bij het project van het vliegveld Berlijn-Brandenburg. Volgens de curatoren zijn die projecten niet voldoende onderzocht waardoor die afboekingen te laag zijn geweest.

De Accountantskamer trekt twee dagen uit voor de tuchtzaak. Klachten over 2012 vinden in een aparte tuchtzitting plaats, in 2020.

De uitspraak: Twee accountants Imtech doorgehaald, een derde berispt

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen