Accountants doorgehaald na ernstige fouten

Een hertoets gaf andermaal aan dat het flink fout liep in het kantoor waar twee gedaagde accountants werkten. Nog voor de zaak bij de tuchtrechter diende, besloot een van hen al uit het vak te stappen. De andere gedaagde wordt gedwongen deze stap nu voor minimaal een jaar ook te maken.

Na een negatieve toets van het kantoor in 2009 en een eveneens gescoorde 'onvoldoende' tijdens een hertoets in 2012 was er al reden genoeg voor de NBA om naar de tuchtrechter te stappen. Ze deed dit echter niet. Maar ook bij toetsingen in 2013 en 2015 bleek er nog altijd veel mis te zijn op het bewuste kantoor. In de laatste toets bevatten vier van de vijf onderzochte dossiers vele fouten. De registeraccountant en de inmiddels opgestapte AA werd onder meer verweten dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing op het kantoor niet werkte, dat compliance-werkzaamheden niet werden vastgelegd en dat dossiers niet werden geïnspecteerd. De aangeklaagde RA was de beleidsbepaler. Hij moest dus waarborgen dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing voldeed, aldus klager de NBA. Ook aan het enige dossier van hem dat onderzocht werd, schortte veel. De raadsman van de RA zei tijdens de zitting in juli dat de toets van 2015 een 'wake up call' was. De accountant heeft voor zijn kantoor inmiddels een ervaren collega aangetrokken die ruim 20 jaar voor Deloitte werkte. De AA had zich in 2016 al op eigen verzoek laten uitschrijven. De accountancy “is geen vak voor mij”, zei hij tijdens de zitting.

Ook de Accountantskamer vindt dat de RA zorg moest dragen voor een voldoende stelsel van kwaliteitsbeheersing op het kantoor. De AA was geen mede-beleidsbepaler: hem kan dit feit dus ook niet verweten worden. “Het kwaliteitshandboek schrijft voorts voor dat er jaarlijks dossierinspecties dienen plaats te vinden op zowel controledossiers als samenstellingsdossiers. Tijdens de toetsing is echter gebleken dat er geen dossierinspectie heeft plaatsgevonden op de samenstellingsdossiers”, zo staat verder in het vonnis te lezen. En ook bleek bij de hertoetsing dat “verschillende namen die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, niet worden genoemd in de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook is tijdens de toetsing gebleken dat het kantoor niet beschikt over een deugdelijke waarnemingsregeling.”

Inhoudelijk blijkt uit de onderzochte dossiers volgens de klager dat de controles niet met de vereiste professioneel kritische instelling zijn verricht. De accountants verkregen onvoldoende informatie bij de jaarrekening “om het controlerisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen waardoor de externe accountant in staat wordt gesteld redelijke conclusies te trekken waarop hij zijn oordeel kan baseren''. Ook onderkende de accountant geen risico's ten aanzien van mogelijke fraude door het management in een van de vijf onderzochte dossiers. De tuchtrechter meent dat de geconstateerde tekortkomingen er op wijzen dat het kantoor “in ernstige mate niet heeft voldaan aan de kwaliteitseisen''. Wel toonde de RA naar eigen zeggen inzicht in de tekortkomingen door het kwaliteitsstelsel te verbeteren, maar uit niets bleek dat die verbetering ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Ook heeft hij er niet voor gekozen om de hulp van een professionele, externe organisatie in te roepen bij het op orde brengen van zijn kantoor, aldus de Accountantskamer.

De tuchtrechter besloot de RA door te halen en bepaalde de termijn waarop hij zich niet opnieuw kan inschrijven op een jaar. Voor de AA geldt een termijn van 3 maanden.

Lees ook:

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen