Boosheid over trage aanpak grensbedragen wettelijke controle

SRA en de NBA voeren de druk op het ministerie op om haast te maken.

Accountantsorganisaties SRA en NBA manen het Ministerie van Justitie en Veiligheid om op te schieten met het aanpassen van de Jaarrekeningrichtlijn. De toepassing voor boekjaar 2023 moet worden vervroegd en voor volgend jaar moet de overheid dit duidelijk maken. 

Het gaat daarbij om de verhoging van de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles vanwege inflatiecorrectie. Door de oplopende inflatie lopen de omzetten van veel MKB-bedrijven sterk op, waardoor steeds meer van hen zoveel omzetten dat ze verplicht worden om tot een wettelijke accountantscontrole. 

In Europees verband is bepaald dat de grensbedragen hiervoor opgeschroefd worden, zodat deze MKB-bedrijven toch vrijgesteld blijven van de wettelijke controle. Het Ministerie van JenV wil de aanpassingen echter eerst voorleggen aan de Raad van State, maar volgens SRA duurt dat te lang. Morgen gaat SRA hierover in gesprek met het ministerie, samen met de NBA en VNO-NCW.

SRA stelt dat de vervroegde toepassing van belang is voor veel ondernemingen die nu één boekjaar (2022) voldoen aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar in boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen.

Mocht de Nederlandse wetgever niet voor deze optie van vervroegde toepassing kiezen, dan ontstaat de situatie dat deze ondernemingen over boekjaar 2023 verplicht zouden worden om een wettelijke controle te laten uitvoeren. Het volgende boekjaar (2024) voldoen dezelfde ondernemingen conform de nieuwe grensbedragen niet meer aan de criteria, en zijn zij dus niet meer verplicht om een wettelijke controle te laten uitvoeren.

Volgens de accountantsprganisaties is dit een zeer ongewenste situatie die veel onzekerheid, rompslomp, kosten en regeldruk met zich mee brengt voor zowel ondernemingen als accountantskantoren.

Gerelateerde artikelen