Accountants tijdelijk doorgehaald voor later aanvullen dossier

Volgens de AFM voerde BDO bij de controle van een melkcoöperatie na afgeven van die verklaring nog controlewerk uit.

Zaaknrs. 18/869 & 18/870

De zaak: AFM in BDO-zaak: 'Data van later toegevoegde memo's kloppen niet'

Het controledossier van een grote melkcoöperatie werd na afgeven van een controleverklaring aangevuld. Het later toegevoegde memo kreeg een datum van voor die afgifte. De twee betrokken accountants hebben zo misleidende informatie verschaft, oordeelt de tuchtrechter.

De twee accountants van BDO gaven op 30 april 2015 een controleverklaring af in de administratie van een grote groep agrarisch bedrijven actief in Polen, Rusland en Oekraïne. De AFM verwijt hen dat ze een onjuiste voorstelling van feiten en gebeurtenissen gaven ten aanzien van die controlewerkzaamheden. Zo deed het controleteam in juni 2015 navraag bij lokale accountants over de post vooruitbetalingen ter grootte van 8,7 miljoen euro. Een toegevoegd memo met de informatie die hieruit kwam kreeg als datum 26 maart 2015 mee. Misleidend, vindt de AFM. Zo werd er meer en belangrijke informatie aan het dossier toegevoegd na afgeven van de controleverklaring. Gezien het controlewerk dat ze voor afgifte gedaan hadden, hadden ze die verklaring nooit mogen verstrekken. Zij hebben volgens de AFM een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Dat terwijl ze een toezichthoudende taak hadden, in welk verband zij zich volgens klaagster juist toetsbaar hadden moeten opstellen.

De antwoorden via de mail in juni 2015 lijken verdacht veel op een memo dat als datum 26 maart 2015 heeft meegekregen. De accountants erkennen dat het memo is aangepast na ontvangst van die mails. Ze spreken over een 'aanscherping' en een 'verduidelijking' van informatie die ze al hadden. Wat is er dan aangepast, wil de Accountantskamer weten, maar op die vraag komt in het dossier geen antwoord. Uit het dossier moet echter blijken welke informatie de controlerend accountant had op de datum van zijn verklaring en welke werkzaamheden hij op dat moment had verricht. Zelfs als de accountants voorafgaand aan de controleverklaring deze informatie al hadden, dan nog was, gezien de aard van de toevoeging, een nadere duiding van de wijzigingen noodzakelijk, oordeelt de tuchtrechter.

Controlewerk achteraf
Volgens de AFM hebben de twee accountants na datum van de controleverklaring nog volop controlewerk verricht. Ook hier is sprake van misleiding. Volgens de Accountantskamer hadden de accountants die informatie nog niet. Het gaat hier om een memo met de datum van 30 april 2015, dezelfde dag dat de verklaring wordt getekend. Gesuggereerd wordt dat de informatie is van voor de datum van de controleverklaring maar dat klopt niet, meent de Accountantskamer. De accountants beschikten niet over “voldoende geschikte controle-informatie om tot de controleverklaring te komen. De klacht is in zoverre gegrond.''

Volgens de tuchtrechter hebben de accountants zich schuldig gemaakt aan serieuze verzuimen in het kader van een wettelijke controle. Ze waren tegenover de AFM niet transparant en hebben op onderdelen misleidende informatie verschaft. De betrokkenen kregen niet eerder een maatregel opgelegd. Ook wordt ten gunste van hen rekening gehouden met de de tijd die tussen klacht en de uitspraak zit. Zo was de zitting meer dan een jaar terug en dateert de klacht van nog veel eerder.

Gerelateerde artikelen