Accountant zag jarenlange fraude over het hoofd

Hoe degelijk is het controlewerk van een registeraccountant als een nieuwe werknemer binnen twee weken een miljoenenfraude bij een klant ontdekt? Volgens het Veghelse Mobile Tower Cranes (MTC) had de betreffende RA met wat simpele handelingen de fraude ook kunnen ontdekken en het bedrijf zo een miljoenenstrop kunnen besparen. De accountant stelde echter zeer geraffineerd om de tuin geleid te zijn.
Al tijdens haar sollicitatie ontdekte de nieuwe administrateur van MTC opvallende feiten in de administratie van de Veghelse kranenbouwer. Ze werd in september 2011 aangesteld om het toenmalige hoofd administratie te vervangen. Al in haar eerste werkdagen ontdekte ze forse tekorten in de kasboekhouding. Het tekort liep op tot 20.000 euro. Het hoofd administratie zei het tekort wel terug te betalen. Toen ze verder de boekhouding indook, bleek al 1,5 miljoen euro te zijn ontvreemd. Het hoofd administratie trok zich ziek terug en zijn collega, die tevens zijn maîtresse zou zijn, kwam ook niet meer opdagen. De directeur deed aangifte en het hoofd administratie is inmiddels veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf. De strop voor MTC is fors: naast de verdwenen 3 miljoen euro maakte het bedrijf 4 ton aan kosten voor onderzoek en advocaten en hangt een navordering van de fiscus ter hoogte van 1,4 miljoen euro als ‘zwaard van Damocles’ het bedrijf boven het hoofd, aldus de advocaat.
De RA die controlewerk verrichte, wordt verweten dat ze al die jaren – de fraude had plaats van 2005 tot 2011 – niets heeft gemerkt. Als een nieuwe medewerker van de afdeling administratie binnen twee weken al de fraude ontdekt, waarom heeft de RA al die tijd niets gezien? Het bevreemde de nieuwe medewerker meteen al dat alle betalingen in zogeheten batches verwerkt werden waardoor de individuele betalingen niet te herleiden waren. Iets dat ongebruikelijk is. De betalingen werden gecontroleerd aan de hand van Excel-lijsten, iets waarmee makkelijk te frauderen valt. Het hoofd administratie had de beschikking over de bankpas van het bedrijf. Hij veranderde de rekeningnummers waardoor de overgemaakte bedragen bij hemzelf terecht kwamen. 
De accountant is echter geraffineerd om de tuin geleid, zei haar advocaat. Op de administratie werkten twee mensen en die waren beide betrokken bij de fraude. ,,Een gezonde controle van de administratie zat er dus niet in.” En als er dan al een klacht binnenkwam over een niet betaalde factuur, wist het duo dit binnenskamers te houden. Ook is de directeur ontslagen en wordt hij mede aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. MTC liet Deloitte daar apart onderzoek naar doen, maar de gedaagde kreeg dat rapport nooit te lezen. De directeur wordt verweten dat hij onvoldoende toezicht hield. Volgens de gedaagde deed hij dit bewust: hem wordt immers ook verweten gesjoemeld te hebben met vakantiegeld. De directeur is door de accountant gewaarschuwd dat het niet verstandig is dat het hoofd administratie ook de betaalpas in handen heeft. ,,Maar de directeur had niet bijzonder veel belangstelling voor extra controles”. Bovendien werden de betalingslijsten op advies van de RA voortaan van twee handtekeningen voorzien.
Dat laatste maakte weinig indruk op de advocaat van MTC. ,,Al zet je er honderd handtekeningen onder: als de lijst zelf niet klopt, geeft dat geen enkele zekerheid.”
Michiel Satink / JPZ
(Zaaknummer:  13/2940)
Gerelateerde artikelen