Accountant wijzigde dossier tijdens toetsing door NBA

Een accountant wijzigde tijdens een toetsing het dossier, zo gaf hij na lang aandringen aan.

Zaaknr. 20/1901

Het Gelderse kantoor waar toetsers van de NBA in juli 2019 neerstrijken, heeft al eerder een tik op de vingers gehad. Toen ontbraken bevestigingen bij de door het kantoor samengestelde jaarrekeningen. Op een ochtend vraagt een van de toetsers de betrokken accountant om de bevestiging van een eerder geselecteerd dossier. De accountant weet niet waar deze is, maar later die ochtend blijkt het wel te lezen in een Word-document in dat dossier. Dat is vreemd, denkt de toetser: dat stond er nog niet in voordat ik de accountant hier naar vroeg. Op de vraag of hij het dossier tijdens de toetsing gewijzigd heeft, antwoordde de accountant-administratieconsulent ontkennend. De NBA deed onderzoek naar het betreffende bestand en die bleek die ochtend nog gewijzigd, niet lang nadat de toetser de accountant de bewuste vraag had gesteld. Geconfronteerd met dat bewijs gaf de accountant uiteindelijk toe.

De beklaagde was vrijdag niet in de Accountantskamer verschenen. In zijn verweer zei hij dat hij zich niet had gerealiseerd dat dit betreffende document aan het dossier gelinkt was. Daarom ontkende hij aanvankelijk het dossier gewijzigd te hebben. Verder had hij niet de intentie om de toetsing te beïnvloeden of frustreren. Het verweer doet niets af aan de feiten, vond de NBA op de tuchtzitting. De accountant heeft niet eerlijk gehandeld en heeft de toetsers op het verkeerde been gezet. “Hij heeft geen juist beeld gegeven van het werk dat hij in het kader van de samenstelopdracht had verricht'', zei advocaat Maaike Feenstra. 

Bovendien meldde hij de wijziging aan het document niet, ook niet nadat hier drie keer om gevraagd was. Door het onderlinge vertrouwen tussen toetser en accountant te schenden heeft hij het beroep in diskrediet gebracht. De NBA ziet hierin een schending van de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit. De accountant 'moet hebben geweten dat niet aan de geselecteerde dossiers mocht zitten'. Dat hij sinds eind 2020 is uitgeschreven, maakt niet dat de tuchtrechter geen maatregel op kan leggen, aldus de klager.

De uitspraak: Accountant doorgehaald en collega berispt na wijziging dossiers tijdens toetsing

Gerelateerde artikelen