Accountant krijgt waarschuwing voor beperkte toelichting in jaarrekening

Van een aan het personeel gemeld aanstaand faillissement was geen sprake, maar de toelichting op de jaarrekening van een BV schoot tekort. Om die reden gaf de Accountantskamer een accountant een waarschuwing.

Dat bleek maandag uit het vonnis in de tuchtzaak die was aangespannen door een ex-bestuurder van de betreffende onderneming. De partijen stonden in februari tegenover elkaar bij de tuchtrechter. Daarna volgde een schriftelijke ronde waarin beide partijen nieuwe stukken mochten aandragen.

De kern van de zaak draait om het volgende: bestuurders van een conglomeraat van tientallen BV’s zouden een geheime afspraak gemaakt hebben met de banken. Die afspraak behelsde een stand-still van twee jaar. In die periode werd over de leningen geen rente gevraagd of aflossingen opgeëist. De onderneming gebruikte die tijd om de vastgoedportefeuille ‘gecontroleerd af te bouwen’, was de conclusie van de beklaagde RA. Volgens de ex-bestuurder was hier echter sprake van een gecontroleerd faillissement. Aan het personeel zou het faillissement al zijn aangekondigd.

Dat laatste heeft de Accountantskamer niet uit de stukken geconcludeerd. ‘Dat zich andere omstandigheden voordeden die maakten dat duurzame voortzetting van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersonen onmogelijk was, is gesteld noch gebleken’, aldus de tuchtrechter. Volgens de klager had de betrokkene de jaarrekeningen van de projectvennootschappen niet mogen samenstellen op basis van continuïteit, omdat daarmee de buitenwereld op het verkeerde been is gezet. Volgens de tuchtrechter is niet gebleken dat deze continuïteitsveronderstelling op ontoereikende gronden berust. Maar de toelichting bij de jaarrekening schoot tekort. Zo was het eigen vermogen negatief en was er een aanzienlijk negatief liquiditeitssaldo. In de toelichting op de jaarrekeningen wordt hier met geen woord over gerept. ‘Aldus is niet aannemelijk geworden dat een gerichte analyse per rechtspersoon is gemaakt van de mogelijkheid om te komen tot duurzame voortzetting van het geheel van de werkzaamheden van de desbetreffende rechtspersoon en evenmin dat de toelichting bij de jaarrekening daarop is gebaseerd.’

Op basis hiervan kwam de tuchtrechter tot de maatregel van waarschuwing.

 Zaaknr. 14/2715

Lees ook:

• Ex-bestuurder klaagt over waardering bedrijf

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen