Accountant krijgt opnieuw tik op vingers van tuchtrechter

Een beklaagde accountant heeft blijkbaar onvoldoende geleerd van een eerdere berisping door de tuchtrechter….

Zaaknr. 19/1467

De accountant ging opnieuw in de fout, waardoor hem een tijdelijke doorhaling van twee weken is opgelegd.

In januari schreven we hierover: Accountant 'heeft niets geleerd van tik op de vingers'

Het was eenzelfde klacht over soortgelijke feiten als waarvoor de accountant uit het zuiden van het land in 2017 al berispt is, was het verweer van zijn advocaat op de zitting bij de Accountantskamer in januari. Maar de tuchtrechter oordeelde anders. 

De nieuwe klacht gaat over door de accountant verstrekte financiële overzichten van februari en december 2018. Deze zijn dus pas na de beslissing van de Accountantskamer in oktober 2017 verstrekt en dus zijn ze niet in de eerdere tuchtprocedure aan bod geweest.

De kwestie
Twee bouwbedrijven werken nauw samen in een aantal projecten. Als de een de ander rente over de winst in rekening wil brengen, dreigt de ander projectontwikkelingskosten vanaf 1999 in rekening te brengen. De accountant komt tussen de twee strijdende partijen in te staan. Die extra ontwikkelkosten die in rekening gebracht zullen worden, bedragen meer dan 2,3 miljoen euro. Volgens het klagende bouwbedrijf heeft de accountant geen toereikende toelichting gegeven op die vermeende extra planvoorbereidingskosten, zoals vermeld in een brief van januari 2014. De accountant heeft echter in eerdere overzichten vermeld “dat geen rekening is gehouden met die brief en de mogelijke financiële gevolgen ervan heeft uitgedrukt in bedragen. Daarmee heeft betrokkene een voldoende toelichting gegeven op de additionele voorbereidingskosten”, stelt de Accountantskamer in de uitspraak.

Wel in de fout ging de beklaagde wat betreft het geven van een toelichting op gerealiseerde rentebaten. Al in oktober 2017 oordeelde de tuchtrechter dat hij had moeten toelichten dat er geen rentebaten waren verwerkt in de overzichten. Door dat niet te doen, werd de indruk gewekt dat er helemaal geen rentebaten waren. Volgens de tuchtrechter heeft hij deze uitspraak niet ter harte genomen omdat hij opnieuw niet heeft toegelicht dat er geen rentebaten in de overzichten zijn verwerkt. Hij had daar wel expliciet op moeten ingaan. “Dat volgens betrokkene het bedrag van de rentebaten niet bekend zou zijn, maakt dat niet anders. In dat geval had betrokkene nog steeds moeten vermelden dat er geen rentebaten in de overzichten zijn opgenomen. Bovendien had betrokkene ook kunnen vermelden dat het bedrag aan rentebaten niet bekend is.”

Ook gaf de beklaagde geen toelichting bij een herrubricering van ontwikkelingskosten in 2016. Een post van 1,1 miljoen euro werd van een opbrengst in een kostenpost veranderd. Hij wist dat hierover een langlopend geschil liep, en daarom lag het op de weg dit toe te lichten.

De tuchtrechter vindt een tijdelijke doorhaling van twee weken op zijn plaats mede omdat de beklaagde geen uitdrukking gaf aan de uitspraak uit 2017.

Gerelateerde artikelen