Accountant hielp ‘moderne slavernij’

Nadat twee zakenpartners afscheid van elkaar namen, was de accountant de gebeten hond. Want waarom nam hij al die jaren managementvergoedingen die beide heren hadden afgesproken, klakkeloos over? De accountant zei geen reden te hebben de aangereikte stukken te betwijfelen.

De klager was “een moderne slaaf” voor de ex-vennoot geweest, zei zijn huidige accountant. “De onjuiste verslaggeving was om deze moderne slavernij in stand houden en het zwarte gat van de ex-vennoot te dichten.” In 2012 was de accountant al gevraagd een rekening-courantverhouding te onderzoeken. Maar het was de accountant die dat onderzoek maar voor zich uit schoof, aldus de klagers. Met kennelijk tot gevolg dat de ene vennoot vergoedingen bleef ontvangen ten koste van de onderneming van de klager.

Maar het waren juist de beide ondernemers die er niet aan toekwamen, zei de advocaat van de accountant. In twee brieven stond dat de vennootschappen van beide heren 'over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben'. Maar de accountant had aanwijzingen dat daarin ook privévorderingen of -schulden waren meegenomen en hij had daar moeite mee. Een kritische houding van de accountant dus, stelde de advocaat. De managementvergoedingen werden telkens door beide heren samengesteld en er werden ook facturen voor verzonden. Er was geen reden te twijfelen aan de juistheid van die cijfers bij de samenstellingsopdracht. “De klager zegt dat van al dat geld binnen de vennootschappen veel te weinig naar hem ging. Dat is een beeld waarin de accountant zich volstrekt niet herkent”, reageerde de advocaat. En als er daadwerkelijk wat aan de cijfers gescheeld had, dan was de klagende ondernemer “mondig genoeg zelf toen al aan de bel te trekken”.

De beklaagde accountant vond het spijtig dat de ondernemer nu aangaf dat hij het niet eens was met de managementvergoedingen. “Ik zie niet in dat ik als accountant een soort rol moet vervullen in de taakverdeling tussen beide heren.”

Vonnis Accountantskamer over circa 15 weken.

(Zaaknr. 16/2362)

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen