Accountant drie maanden doorgehaald

De gebrekkige controle van de omzet van een bedrijf dat de registratie van de UEFA Champions League voor Ziggo verzorgde, leidt tot een doorhaling voor drie maanden.

20/1961

Door Michiel Satink

De klacht draait om jaarrekeningen van twee klanten van het accountantskantoor uit Hilversum. Een van die klanten houdt zich bezig met het uitzenden van de voetbalwedstrijden in de Champions League via kabelexploitant Ziggo. Controleerde hij ook daadwerkelijk die uitzendingen waaruit het bedrijf omzet genereerde? ,,Niet direct'', reageerde de accountant op de zitting in april. Hij ging er van uit dat de wedstrijden waren doorgegaan.

De accountant meende dat hij niet hoefde te controleren of alle geleverde prestaties tot omzet hebben geleid. Of alle prestaties tot omzet hebben geleid is in zijn visie een bedrijfsrisico en, behalve ingeval van fraude, geen controlerisico, zo vat de Accountantskamer zijn oordeel op. Dat de AFM dus klaagt over de controle op de volledigheid van de omzet is alleen daarom al ongegrond, meende de accountant. De opbrengsten van een onderneming vormen echter voor de gebruikers van de jaarrekening een belangrijke bron van informatie bij de beoordeling van de prestaties van die onderneming. En daarom is de opbrengstverantwoording een essentieel onderdeel van de jaarrekening, stelt de tuchtrechter. ,,De mogelijkheid dat de opbrengstverantwoording in de jaarrekening niet volledig is, hoeft niet steeds het gevolg te zijn van fraude, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een boekhoudkundige fout of omissie zoals het per abuis niet factureren van een geleverde prestatie.'' Hij had dus wel degelijk de bewering te controleren dat alle geleverde prestaties tot een opbrengstverantwoording geleid hebben.

In een omvangrijke uitspraak gaat de Accountantskamer uitvoerig in op de klachten van de AFM en de hier en daar toch wat erg gebrekkige verweren van de accountant. De accountant herhaalde enkele malen dat hij de controle-informatie over de omzet had verkregen uit 'een mix van werkzaamheden'. Het ging hier onder meer om een uitgebreide IT-audit, een risico-inschatting en het niet identificeren van een significant risico ten aanzien van de omzet. Ook deed hij een deelwaarneming op de nauwkeurigheid van 78 procent van de omzet. Het was allemaal onvoldoende, zo oordeelde de tuchtrechter. Hij had moeten vaststellen welke prestaties in 2016 daadwerkelijk aan Ziggo zijn geleverd, of ze ook zijn gefactureerd en of de omzet is verantwoord. Zo stelde de businesscontroller bijvoorbeeld begin 2017 vast dat de wedstrijd Ajax-Rostov, gespeeld in augustus 2016, helemaal niet gefactureerd was. ,,Hieruit blijkt dat het risico niet denkbeeldig was dat de verantwoorde omzet niet volledig aansloot op de geleverde prestaties'', oordeelt de Accountantskamer.

Ook werd de accountant verweten dat geen controlewerk deed over de overige 22 procent van de omzet, goed voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. De accountant stelde slechts, maar onderbouwde niet, dat zijn controlewerkzaamheden ook die overige 22 procent van de omzet raakte, aldus de tuchtrechter.

De rechter legt de maatregel van doorhaling voor drie maanden op omdat de betrokkene bij twee wettelijke controles onvoldoende professioneel-kritisch is geweest en dat hij tekortgeschoten is in het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie. Volgens hem begrijpt niemand wat de AFM met de indiening van de klacht wil bereiken. Deze opmerking toont volgens de tuchtrechter dat hij niet goed inziet wat van hem als controlerend accountant wordt verlangd.

Gerelateerde artikelen