‘Accountant betrokken bij aandelenverkoop had eigenbelang’

Nu beseft ondernemer dat hij voor veel te weinig geld verkocht heeft. Is dat de accountant te verwijten?

Door Michiel Satink

Zaaknr. 21/290

Legde een accountant domweg te weinig vast, of gebruikte de klagende ondernemer de tuchtprocedure vooral omdat hij ontevreden is over een overeenkomst die hij zelf tekende?

“Het is uw woord tegen dat van de klager. Waarom hebben we dat stuk niet?'' vraagt de voorzitter van de Accountantskamer halverwege de tuchtzitting. De accountant beweert een bedreiging te hebben vastgelegd. “Maar ik heb niet mijn hele dossier bij me'', reageert de beklaagde accountant. Toch wordt het lastig toetsen wat de accountant heeft vastgelegd, zegt de tuchtrechter, in een klacht die gaat over de verkoop van een onderneming. Een verkoop tegen een veel te lage prijs, zo vindt de ondernemer. En hij dicht de accountant een kwalijke rol toe.

Objectiviteit
De ondernemer in asfaltering ging samenwerken met een vennoot. Ze hadden elk de helft van de aandelen, maar de vennoot wilde na enige tijd toch alles op papier hebben. De accountant had hierin een begeleidende rol. Na verloop van tijd bood ook deze samenwerkingsovereenkomst geen soelaas en besloot de klagende ondernemer zijn aandelen te verkopen. Pas na tekenen van de verkoop kreeg hij argwaan. Nu beseft hij, naar eigen zeggen, dat hij voor veel te weinig geld verkocht heeft. Alleen wat is dan de accountant te verwijten? Hij verwijst zelf naar de juristen van zijn accountantskantoor. Die stelden die overeenkomst op en hij was daar inhoudelijk niet bij betrokken. Onzin, vond advocaat Joost Papeveld. De accountant ondertekende alle overeenkomsten en was degelijk inhoudelijk betrokken. Bovendien was zijn objectiviteit in het geding. De accountant stelt dat de klager duidelijk was dat hij voor diens vennoot werkte. ,,Dat is onjuist: hij heeft zijn positie nooit geduid.'' Of zoals de ondernemer het zei: ,,Als ik vragen had, belde ik hem.''

De accountant stelde zich terughoudend op, zei hij. Bovendien adviseerde hij de ondernemer zelf een specialist in de arm te nemen. Iets dat de ondernemer dan weer ontkende. Op vragen van de klager hield hij de accountant op de vlakte. Maar dat volgt nergens uit, zei Papeveld. Dat hij helemaal niet bij de prijsstelling betrokken was, kan niet kloppen omdat hij van de hoed en de rand wist. “De prijs was destijds gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen plus de toekomstverwachting van de vennoot'', vertelde de accountant de klager. Hoe hij dat wist? “Hij was er zelf bij betrokken.'' Bovendien handelde de accountant niet onafhankelijk, maar uit eigen belang. Een lage verkoopprijs was gunstig voor de vennoot die hij zou blijven dienen. Daarom is het niet verwonderlijk dat de prijs niet marktconform was, aldus de raadsman.

“Had de accountant financiële belangen in de asfaltverwerking? Geenszins. Had hij belang bij het sluiten van die koopovereenkomst? In het geheel niet. Er is geen eigenbelang'', reageerde Ad van Engelen namens de beklaagde. De accountant heeft de jaarrekeningen samengesteld, volgens de geldende wet- en regelgeving. “Wat is er dan fout gegaan in de samenstelling? Ik kan het niet aanduiden en advocaat Papeveld ook niet.'' Bovendien legt de klagende ondernemer zelf duurzame contracten af. “Hij is dus bekend met de juridische context, dat kan niet anders.'' Twee professionele partijen maakten een overeenkomst en ondertekenden die. Wat er werkelijk speelde? Van Engelen wist het wel. “Hier loopt een procedure'', verwees hij naar een civiele rechtszaak, “waarin de ondernemer meent dat hij te weinig gehad heeft. Hij voelt zich tekortgedaan en dat verwijt hij de accountant.''

De uitspraak: Accountant koos partij en krijgt berisping

Gerelateerde artikelen