Accountant berispt door ‘fout rapport’

Een accountant die een vaag rapport opstelde had moeten ingrijpen toen hij vernam dat het stuk in een rechtszaak gebruikt werd. Er dreigde immers verkeerde voorlichting van de rechter. De Accountantskamer heeft de opsteller ervan berispt.

Uit het rapport valt op te maken dat Op=Op Partijgroothandel te hoge prijzen rekende aan haar franchisenemers. Het stuk was opgesteld in opdracht van een groep ex-franchisenemers die een rechtszaak aan het voorbereiden waren. Het stuk voldoet niet aan de eisen van een assurancerapport, maar door termen als ‘controleren’ en ‘beoordelen’ te gebruiken, wordt er wel assurance mee verschaft. Het ging volgens de RA slechts om een vergelijk van cijfers.

‘Betrokkene heeft onvoldoende benadrukt dat zijn rapportages slechts betrekking hebben op hem door zijn opdrachtgevers ter beschikking gestelde gegevens, waarvan door hem ook erkend is, dat deze niet-representatief zijn’, aldus de Accountantskamer in haar oordeel. Ook had hij bij zijn cliënten duidelijk aan moeten geven dat zijn conclusies geen onderbouwing waren voor hun pleidooi, namelijk dat Op=Op jarenlang te hoge verkoopprijzen hanteerde.

Wat de tuchtrechter ook zwaar meewoog, was het feit dat de beklaagde kennelijk niet ‘helemaal lijkt te begrijpen dat de inhoud van zijn ‘beschouwing’ de toets van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet kan doorstaan.’ De RA heeft niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel gehad.

• Uitspraak Accountantskamer in zaak 15/92

 

(Michiel Satink/Juridisch Persbureau Zwolle) 

Gerelateerde artikelen