Accountancy is booming business in UK

De toename van het aantal startende accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk is momenteel het grootst sinds de recessie begon in 2008. De accountancyprofessie groeit zelfs vijf keer sneller dan de juridische dienstverlening, zo blijkt uit een analyse van SJD Accountancy. Er zijn nu 44.025 accountancyfirma’s in de UK.

Dat is een toename van 6,2% vergeleken met vorig jaar toen er 41.455 accountancyfirma’s waren. Vergeleken met het laatste pre-crisisjaar 2008 is er zelfs sprake van een toename met 15,5%. In dat jaar werden er 31.115 accountantskantoren geteld.

Het aantal actieve bedrijven in alle sectoren nam met slechts 5,3% toe en het aantal advocatenkantoren nam het afgelopen jaar toe met 1,3%.

De sterke toename van het aantal accountantskantoren in de UK hangt deels samen met het feit dat veel accountants, al dan niet noodgedwongen, grote kantoren verlaten en voor zichzelf beginnen.

Het aantal banen in de accountancy nam ook toe. Werkten er in 2009 nog 157.000 personen in de accountancybranche, aan het eind van 2014 waren dat er 177.000, een toename van 12,7%. Het aantal banen in de overige financiële dienstverlening (banken, verzekeraars, asset managers) daalde met 16% van 1.178.000 in 2009 naar 986.000 in december 2014.

Gerelateerde artikelen